Община Свищов ще пести по 35 000 лева годишно след реализиране на проект

Община Свищов успешно приключи изпълнението на проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура“, който е на стойност над 2,3 млн.лв. Кметът на крайдунавския град Генчо Генчев тържествено откри обновената и ремонтирана административна сграда на общинската администрация.

"По проекта на емонтирани, обновени и с внедрени мерки за енергийната ефективност са три от административните сгради в центъра на град Свищов - сградата на общинската администрация на ул. "Цанко Церковски" №2 , сградата на отдел "Финансов" на ул. „Димитър Г. Анев” №2 и сградата на звено "Култура" на ул. „Димитър Г. Анев” №4.

Изпълнението на заложените мерки ще доведе до намаляване на ползваната от сградите енергия с над 60%. Това ще позволи на общинската администрация да реализира годишни спестявания от 35 000 лева само от намаляването на потреблението на електроенергия в сградите. Изпълнението на проекта ще има положително въздействие върху устойчивото развитие на община Свищов, чрез реализирането на енергоспестяващи мерки и породените от това спестявания. Общината ще може да използва спестените средства в други важни за развитието на града мерки и да мултиплицира ефектът им.

Коментари

Задължително поле