Общините харчат 52% от парите си за заплати

София е сред общините - финансови отличници.

Просрочените задължения на кметовете са 147,9 млн. лв.

В най-добро финансово състояние са Пловдив, Панагюрище, Варна, София и Бургас

Над 52,3% от разходите на общините отиват за заплати и осигуровки, сочат данните на Министерството на финансите за първото тримесечие на годината. Делът на разходите за заплати се увеличава, като година по-рано е бил 49,55%. В периода от януари до март само 7,65% от разходите на общините са били за инвестиции. Това е подобрение спрямо същия период на миналата година, когато делът на инвестициите е бил 6,66%.

От Министерството на финансите следят състоянието на общините по редица показатели като финансова самостоятелност, инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи. През първото тримесечие общините отличници по финансови показатели са Пловдив, Панагюрище, Варна, Столична община, Бургас, Русе, Стара Загора, Благоевград и Добрич.

Просрочените задължения на общините към края на март са 147,9 млн. лв., като са формирани от 141 общини (53,2% от общия им брой). Над 46% (124 общини) завършват първото тримесечие на 2018 г. без просрочени задължения. Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 34,7% (92 общини), като общият размер на реализираното от тях намаление е 48 млн. лв. В същото време 55 общини (20,8% от всичките) увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 10,4 млн. лв.

Общинският дълг и общинските гаранции към 31 март възлизат на 1,253 млрд. лв. От тях 576,5 млн. лв. са вътрешен (46,5%), а 662,5 млн. лв. са външен дълг.

Коментари

Задължително поле