Общинският съвет в Пещера ще проведе днес последното си заседание за годината

Общинският съвет в Пещера ще проведе днес от 14.30 часа последното си, 30-то поред заседание за тази година.

nikolay_zaichev-kmet-pe6eraДневният ред на сесията на местния парламент включва приемане на Програма за работата на ОбС-Пещера през 2018 г.и обсъждане на отчетите за проведените обществени поръчки за периода юли- декември 2017 г. и за реализирани продажби на общински имоти през второто полугодие на тази година. Докладчик по тези теми ще бъде кметът на Пещера Николай Зайчев.

В рамките на последното заседание местните старейшини ще приемат и изменения и допълнения на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както и тези на Правилника за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс в град Пещера.

Дневният ред на последното заседание предвижда и актуализация на бюджета на Община Пещера за 2017 г.

Коментари

Задължително поле