Обявиха в несъстоятелност охранителна фирма в Търново

Работодатели в региона бавят заплати за близо 22 000 лева

В несъстоятелност е обявена охранителната фирма от Велико Търново „Зенит 21” ЕООД . Решението за това на Окръжния съд в старата столица е от 28 август. Това съобщи в сряда инж. Невена Стефанова , директор на Инспекцията по труда в старата столица.

Тя уточни, че считано от датата на вписване на съдебното решение в търговския регистър, работниците и служителите на фирмата получават право да претендират пред фонда „Гарантирани вземания при несъстоятелност на работодателя”. Срокът е тримесечен.

„Всички, подали жалби в Инспекцията по труда, ще бъдат информирани за това тяхно право. При нас жалбите са 15. По време на проверките ни във фирмата имаше над 40 души”, коментира инж. Стефанова.

Общо 418 еднодневни трудови договори са сключени през август от работодатели в сектора „Растениевъдство и животновъдство”. Контролните органи направиха 28 проверки. През май тази година бе направена законова промяна, която дава възможност трудовият договор за един ден да се сключва и за 4-часова продължителност.

Не са установени случаи през изминалия месец на незаконосъобразно наемане на непълнолетни лица без разрешение на Инспекцията по труда във Велико Търново. В периода постъпиха 12 искания за издаване на разрешение за работа на непълнолетни лица.

Забавени трудови възнаграждения в размер на 21 711 лева установиха през август контролните органи. След намесата им са изплатени 7 028 лева. През изминалия месец те са направили 119 проверки. От тях 23 са последващи, заради дадени предписания в предходни, а 29 са по повод постъпили сигнали от граждани, както и по инициатива на други институции.

Констатираните нарушения са 388, като 278 от тях са свързани с трудовите правоотношения на работниците и служителите.

Коментари

Задължително поле