Одобриха Областната стратегия за развитие в регион Велико Търново

Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Велико Търново 2014-2020 бе представен в сряда по време на заседание на Областния съвет за развитие.

"Екипът от „Институт за управление на програми и проекти“, подготвил междинната оценка няма конкретни препоръки за промяна на съдържанието на стратегическата рамка на стратегията за развитие с хоризонт 2020 г. Докладът бе приет единодушно", обясниха от областната управа.

По време на обсъждането е било посочено, че комплексът от изпълнени мерки и дейности по приоритетите за реализацията на стратегическите цели постига напредък в няколко основни области на въздействие. Това са икономически растеж и развитие на конкурентоспособността на стопанските единици,повишена социална сигурност, равнопоставеност и перспективност, изградена съвременни инфраструктура, висококачествени комунални услуги, съхранено и развито уникално културно наследство и околна среда и предприети мерки за добро управление, сътрудничество и междуобщинско коопериране.

Пред Областния съвет за развитие бе представено и предложението за нови райони от ниво 2 (NUTS 2) в Република България на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Като най-приемлив за Област Велико Търново се очертава Вариант -2.

Коментари

Задължително поле