Орязват държавната пенсия с над 25%

Процентът на редукция на парите от НОИ расте всяка година заради втория стълб

Броят на пенсионерите намалява

Държавната пенсия, изплащана от НОИ, ще бъда намалявана с над 25% от 2050 година за всички хора, които ще получават втора пенсия. Това предвижда актюерски доклад на Националния осигурителен институт за оценка на дългосрочното финансово състояние на фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО) в България за периода 2018-2070 г. При различни допускания за особеностите на трудовата кариера, редукцията в индивидуалния коефициент ще нараства плавно от около 20% през 2021 г., когато се очаква първата група пенсионери, които ще взимат и втора пенсия от частните пенсионни фондове, до 25,9 на сто през 2050 г. През 2025 година намалението на държавната пенсия ще бъде с над 21 на сто, а през 2040 г. вече ще надхвърли 22 процента, се посочва в доклада.

Авторите уточняват, че прогнозата е разработена при предположението, че 100% от осигурените лица родени след 1959 г. ще продължат да се осигуряват в двата стълба.

Прогнозата в доклада се разминава със заявките от последните месеци редукцията на държавната песия за първите кохорти да бъде намалена, тъй като те са внасяли вноски в частния фонд едва 20 години. Социалният министър Деница Сачева вече обяви, че ще настоява основната пенсия от НОИ да не бъде намалявана с 20%, колкото са заложени в сегашната методика, за да не бъдат ощетени хората, натрупали малко пари в индивидуалните си партиди.

В доклада се прогнозира още намаляване на броя на пенсионерите с лични пенсии за осигурителен стаж и възраст в периода до 2040 г. Причините са постепенното увеличение както на минималната възраст, така и на стажа за пенсия. Така от 1,6 млн. през 2018 г. броят им намалява с повече от 250 хил. до 1,35 млн. през 2040 г.

Авторите на доклада са категорични, че осигурителните вноски у нас са недостатъчни, което води до дефицит в пенсионната система. Разчети показват, че за 2018 г. необходимият размер на осигурителната вноска, при който приходите от тях са достатъчни за покриване на разходите за пенсии, е бил 30,8%. Действителният, изчислен като средно претеглена величина на вноската за родените преди 1 януари 1960 г. и след 31 декември 1959 г., е бил 16,6% или с 14,2% по-нисък от необходимия.

 

През тази година

Вдигат парите за старост със 7,7%

Пенсиите за трудова дейност ще нараснат със 7,7% през 2020 година спрямо предходната, сочи още актюерският доклад на НОИ. От 1 юли пенсиите ще бъдат осъвременени с 6,7 на сто. След тази година процентът на увеличение на пенсиите ще се забави до 5,7% през 2021 г. и ще намалее до 4,6 на сто през 2030 г. на годишна база. Очаква се през двете години процентът на осъвременяване от 1 юли да бъде съответно с 5% и 3,6%.

През 2019 г. пенсиите бяха увеличени от 1 юли с 5,7 на сто, при отчитане на по-високата тежест на година осигурителен стаж в пенсионната формула, която от 1 януари 2019 г. стана 1,2 за новоотпуснатите пенсии, а от 1 юли и за пенсиите, отпуснати до края на 2018 г. От 2020 г. до края на прогнозния период е приложено ежегодно осъвременяване на пенсиите по чл. 100 на КСО с процент, равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

Предвидено е осъвременяване със същия процент на минималните размери на пенсиите, както и на социалната пенсия за старост, с изключение на 2020 г., в която от 1 юли минималната пенсия за стаж и възраст се увеличава от 219,43 лв. на 250,00 лв. (с 13,9 на сто).

Максималният размер на всички пенсии от 1 юли 2019 г. до края на прогнозния период се предвижда да остане 40% от максималния осигурителен доход за страната.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Вашите пари