Отпуснаха евтини кредити за 213 млн. лв. с гаранции от ББР

Заеми при облекчени условия в общ размер над 213 млн. лв. са отпуснати от търговските банки на граждани и фирми по двете антикризисни гаранционни програми на Българската банка за развитие, показват данните на ББР към средата на ноември.

929 компании са получили одобрение по гаранционната програма за подкрепа на бизнеса, засегнат от пандемията Covid-19. Общият размер на потвърдените за гарантиране заеми е близо 120 млн. лв. Най-сериозен остава интересът към заемите от секторите търговия, туризъм, транспорт и производство. Сред подпомогнатите са и фирми в сферата на селското стопанство, строителството, услугите и рекламната дейност.

Физическите лица, които са получили потвърждение да получат безлихвени кредити до 4500 лв., са 22 403. Общата стойност на одобрените заеми е малко над 93 млн. лв. Исканията за отпускане на кредит са близо 35 000, като 688 се разглеждат в момента. Средният размер на заемите е 4231 лв.

По програмата в подкрепа на бизнеса ББР вече ще гарантира отпускането на заеми до 1 млн. лв. за малки и средни предприятия и до 2 млн. лв. за големи компании, които търпят негативни последици от пандемията. Кредитите се отпускат от 8 банки-партньори, при намалени изисквания за обезпечение и възможност за гратисен период до 3 години. 

Финансовите институции, които отпускат заемите, са Алианц Банк, Банка ДСК, Българо-американска кредитна банка, Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Търговска банка Д и УниКредит Булбанк. 

Банките-партньори могат да включват в програмата както нови, така и съществуващи кредити. Условието е фирмите да изпитват затруднения през 2020 г. и да не са изпадали в просрочие над 90 дни за последната година.

По другата антикризисна програма – за безлихвено кредитиране на физически лица, се отпускат заеми до 4500 лв. – наведнъж или до три транша от по 1500 лв. Кандидати могат да бъдат служители, които са били в принудителен неплатен отпуск или самоосигуряващи се, чиято дейност е била временно прекъсната заради извънредната обстановка. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.

Партньори по програмата са 12 търговски банки, 10 от които продължават да приемат заявления за безлихвени заеми. Това са Алианц Банк България, Банка ДСК, Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, УниКредит Булбанк, Обединена българска банка, Юробанк България, Райфайзенбанк и Централна кооперативна банка. Срокът за кандидатстване по гаранционната програма за физически лица е до края на 2020 г., докато по тази за бизнеса е удължен до средата на юни 2021 г.

Коментари

Задължително поле