Отпуснаха 3,5 млн. лв. за програмата за минералните води

Общините със срок до 16 декември да изпращат проектни предложения

3,5 млн. лв. бяха отпуснати вчера на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за реализиране на програмата за минералните води. Решението бе взето от кабинетът в оставка.

„Това е наша инициатива, на която държим изключително много, защото искаме да осигурим възможност на общините да развият потенциала на находищата на минерални води. Тези средства могат да бъдат ползвани по програмата с цел да се модернизира мрежата в населените места или съоръженията за водочерпене, или довеждащата мрежа по такъв начин, че общините да могат да реализират икономически дейности в населените си места“, обясни министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

Общините имат срок до 16 декември да изпращат проектни предложения.

„Принципът е 50% безвъзмездно финансиране и 50% осигуряване от общините или чрез собствените им бюджети, или чрез кредитни средства. Ако използват кредит, ще бъдат лихвите по кредитите. Общините могат да формират и публично-частни партньорства и по този начин да реализират дейности като развитие на СПА туризъм, балнеолечение, дейности, свързани с производство на зеленчуци, спортни дейности“, допълни Василева.

 

Коментари

Задължително поле