Отпуснаха 80 млн. лв. безлихвени заеми

Снимка: Архив

Близо 80 млн. лв. са одобрените искания от търговските банки за кредити по антикризисната програма за отпускане на безлихвени заеми на граждани. Това показват данните на Българската банка за развитие към 28 септември. Исканията за отпускане на заем надхвърлят 30 500, като почти 19 000 вече са получили одобрение, а други 837 се разглеждат в момента. Близо една трета от тях са на лица на трудов договор, а останалите са на самоосигуряващи се.

Средната стойност на одобрените заеми е 4228 лв. Срокът за кандидатстване е до края на 2020 г.

Партньори по Гаранционната програма за предоставяне на безлихвени кредити до 4500 лева в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19, са 12 търговски банки. Българската банка за развитие не разглежда исканията за кредит, а включва вече одобрените от търговските банки заеми в издадената портфейлна гаранция.

С партньорите по програмата ББР сключи гаранционни споразумения за 149 427 500 лв. Близо 55% от средствата са договорени, а останалите са на разположение.

Целта на мярката е да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се, които са прекъснали дейност вследствие на пандемията от COVID-19. Те имат възможността да получат заем до 4500 лева, отпускани наведнъж или на три транша от по 1500 лева. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.

Кандидатите за безлихвен заем трябва да са били в неплатен отпуск или с прекъсната дейност поради пандемията. Съгласно обновените изисквания желаещите могат да кандидатстват и след като са се завърнали на работа. Самоосигуряващите се лица трябва да имат поне 20% спад в доходите през 2020 г., като за всички кандидати важи изискването за декларирани осигуровки за период от 6 месеца назад. 

Коментари

Задължително поле