Отстреляни са над 35 800 диви прасета, изпълнен е 44% от плана

Груповият лов на дива свиня се удължава до 16 февруари 2020 г., става ясно от заповед на земеделския министър Десислава Танева. Решението е на база становища на Център за оценка на риска по хранителната верига и Българска агенция по безопасност на храните, в които се подчертава, че достигнатият отстрел на дива свиня до момента е недостатъчен. Според експертите удължаването ще спомогне за максимално намаляване броя на дивите свине, а оттам и за намаляване на риска от разпространение на заболяването Африканска чума по свинете.

Към 20 януари 2020 г. са отстреляни 35 867 диви свине, което е 44,19 % от плана за отстрел. По разчети на ИАГ и БАБХ е необходимо да бъдат отстреляни до 81 161 броя свине, за да има ефект върху редуциране на популацията в размер, който да повлияе за намаляване разпространението на чума. Според мотивите на ЦОРХВ и БАБХ, към 31.01.2020 г., когато изтича досегашният срок за ловуване, няма да бъдат достигнати препоръчителните от Европейския орган по безопасност на храните EFSA показатели за плътност на дивата свиня на единица площ.

ю

Ловът ще се извършва по утвърдени от директорите на ДГС и ДЛС графици само в ловни райони, в които запасите на дива свиня не са намалени с достатъчния брой при реализирания досега отстрел. При издаването на разрешителните ще се взема предвид и смъртността на диви свине от АЧС в съответния регион. Тъй като в много от районите на Североизточното държавно предприятие броя на дивите свине е сведен до минимум, директорът на СИДП инж. Веселин Нинов разпореди на директорите да не утвърждават графици за групов лов за ловните райони, където няма диви свине.

Директорите на ДГС и ДЛС да следят внимателно реалната ситуация по места и райони за числеността на запасите от дива свиня. В районите, в които няма свине, да не се допуска групов лов, още повече в местата, където са концентрирани благороден елен и сърна. "Убеден съм, че повечето ловни дружини ще подходят отговорно по въпроса и няма да инициират такъв лов, но има и места, на които ще надделеят недобросъвестни ловци, които ще използват ситуацията за бракониерски лов за друг вид дивеч. Това не трябва да се допуска", категоричен е инж. Веселин Нинов.

Съгласно издадена заповед, се засилва контролът и отговорното спазване на законовите разпоредби при извършване на лов, като излетите ще се провеждат само в присъствието на служители от териториалните поделения на държавните предприятия или от регионалните дирекции по горите. През следващите седмици всички членове на ловни дружини, които са получили разрешително за лов, ще подлежат на стриктни проверки от страна на горските и ловни стопанства и правоохранителните органи. Ще се следи дали се спазват всички законови изисквания при организиране на ловните излети, както и какви животни се отстрелват. От ръководството на СИДП предупреждават, че нарушителите ще бъдат санкционирани и призовават всички ловци да бъдат отговорни, за да се опази дивечът в региона.

Коментари

Задължително поле