От Нова година по още десетина лева за бедните

По-високи социални помощи ще дават от 1 януари следващата година.

Дават за деца до 16-годишна възраст по 157,80 лв. на месец

Вдигат линията на бедност с 4,4% при двойно по-висока инфлация

Живеещите сами ще взимат до 260,37 лв.

По-големи социални помощи ще получават най-бедните от 1 януари 2024 г. Това ще бъде резултат от увеличението на линията на бедност. За настоящата година линията на бедност е 504 лв. А предложението на правителството е за следващата година тя да бъде вдигната на 526 лв. Увеличението на линията на бедност в четвъртък ще бъде обсъдено с работодатели и синдикати в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

В резултат на промяната на линията на бедност максималната помощ за дете до навършване на 16-годишна възраст или до 20-годишна възраст, ако ходи на училище, ще нарасне от сегашните 151,20 лв. на 157,80 лв. на месец. Размерът на социалните помощи вече се определя от линията на бедност, като промяната влезе в сила от 1 юни 2023 г. Целта е ежегодно с вдигането на линията на бедност да нарастват и социалните помощи.

Максималният размер на месечната социална помощ за самотно живеещ човек ще се увеличи от сегашните 249,48 лв. 260,37 лв. За родител, отглеждащ сам дете до 3-годишна възраст, максималната помощ ще се повиши от 181,44 лв. на 189,36 лв.

Право на месечна помощ имат хора и семейства, чиито доходи за предходния месец са по-ниски от определен диференциран минимален доход. Този диференциран минимален доход се определя като 30% от линията на бедност, коригирана с определен процент в зависимост от групата, към която принадлежи съответният човек. Например човек, живеещ сам, без значение от възрастта му, сега има право на социална помощ, ако месечният му доход е под 249,48 лв., а за следващата година този праг ще бъде повишен на 260,37 лв. А размерът на социалната помощ ще бъде разликата между този праг от 260,37 лв. и реално получения доход през предходния месец.

Измерената от НСИ линия на бедност за 2022 г. ще бъде използвана за определяне на социалните помощи две години по-късно - през 2024 г.

За настоящата година линията на бедност е 504 лв., а за следващата година е предвидено увеличение с 22 лв. или с по-малко от 4,4%. Същевременно средногодишна инфлация за 2023 г., според последните официални прогнози на Министерство на финансите, ще бъде 8,7%. Оказва се, че линията на бедност и съответно социалните помощи за деца в нужда, помощите за отопление и другите социални помощи, ще нараснат два пъти по-малко от инфлацията.

При определянето на линията на бедност има и друг проблем. Според последните данни на НСИ линията на бедност за 2022 г., измерена като 60% от средния медианен доход в страната, е 525,92 лв. Средният медианен доход се определя като всички хора се подредят по размер на доходите и се вземе доходът на този, който е в средата на редицата. При този размер на линията под прага на бедност са били 1,571 млн. души, или 22,9% от населението. Спрямо предходната година делът на бедното население нараства с 0,8 процентни пункта или с 39,5 хил. души. Оказва се, че линията на бедност за 2022 г., измерена от НСИ, ще бъде използвана за определяне на социалните помощи две години по-късно - през 2024 г. А инфлацията през този период е много голяма.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Вашите пари