От 2021 г. паспортът ще важи и 10 г. (обзор)

Личните карти с биометрични данни

Парламентът прие поправки в Закона за българските лични документи

На лицата до 18 г. ще се издават документи със срок на валидност 5 години

Паспортите на българските граждани ще се издават със срок на валидност 5 или 10 години съгласно заявения от лицето срок, реши парламентът с приемането на второ четене на изменения в Закона за българските лични документи. На децата до 18-годишна възраст ще се издават паспорти със срок на валидност 5 години.

Министерството на вътрешните работи трябва да създаде организационни условия и да осигури необходимите технически и програмни средства за издаване на паспорти със срок на валидност 10 години не по-късно от 1 януари 2021 г.

При обикновена услуга, лични карти и паспорти ще се издават до 30 дни, при бърза услуга - до 3 дни, а при експресна услуга - до 8 часа, от приемането на заявлението.

Личните карти също се променят. Към тях ще се добавят биометрични данни, каквито вече има в паспортите. Предвижда се нова процедура за подаване на заявления за подмяна на български лични документи чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи (МВнР). Наред с опцията за използване на квалифициран електронен подпис, заявителят ще може да подава заявление в електронен формат и без да използва такъв подпис.

Коментари

Задължително поле