Още 2 дни за фирмите за да обявят доходите

Само два дни остават, в които фирмите трябва да обявят в НАП какви доходи са изплатили през миналата година. До 15 март фирмите и самоосигуряващите се, които са изплатили през 2017 г. доходи на граждани, са длъжни да ги обявят пред НАП. В справката се обявяват изплатените доходи на граждани от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем, дивиденти, както и парични и предметни награди от състезания, конкурси и игри, които не са хазартни и не са дадени от работодател. Санкциите за непредставяне на данни за изплатени суми на граждани, както и за посочване на неверни данни, са до 250 лв. за всеки човек, за който не е подадена коректна информация.

Всички декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, за които задължението за подаване възниква след 31.12.2017 г., се подават само по интернет. Това се отнася и за годишната декларация за облагане с корпоративни данъци за 2017 г., която трябва да бъде подадена до 2 април (31 март е в събота). С нея се подава и годишен отчет за дейността. В същия срок трябва да се плати и дължимият корпоративен данък. Минималните глоби за неподаване на декларацията е 500 лв. за фирмата и 200 лв. за управителя й.

Коментари

Задължително поле