Още 300 млн. лв. към държавния дълг

Нов държавен дълг за 300 млн. лв. пусна Министерството на финансите (МФ). Ведомството преотвори емисия 3-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), която беше пусната в обращение на проведения на 15 април 2024 г. аукцион. Емисията е деноминирана в лева, с падеж на 17 април 2027 г. и годишен лихвен купон от 3%.

Обемът на емисията в обращение беше увеличен с 300 млн. лв. на проведения на 27 май 2024 г. аукцион, с което достигна 500 млн. лв. номинална стойност. Среднопретеглената годишна доходност на пласираните ДЦК е в размер на 3,21%.

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 356,9 млн. лв., което е 1,19 пъти повече от предложените книжа. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 39 базисни точки, тоест доходността, която са поискали инвеститорите в България е с 0,39% по-висока, отколкото при пласирането на германските книжа.

Лихвите, които плащат от Министерство на финансите по пласираните ДЦК, са много високи на фона на лихвите по депозитите на граждани в банките. Но въпреки това от Министерство на финансите не пласиран на пазара държавни ценни книжа специално за граждани, което би дало възможност домакинствата да получат по-висока доходност за парите си, а държавният бюджет да плаща по-ниски лихви по дълга.

От страна на участниците най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 81%, следвани от застрахователните дружества – 9%, пенсионните фондове с 3%, договорни и гаранционни фондове – 5%  и други инвеститори – 2%.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Финанси