Пак неизвестни около военните заплати

Предстоящото увеличение е дискусионно, казва министърът на отбраната Красимир Каракачанов

В последно време сме свидетели на доста опити някак си заплатите на военнослужещите да се нагодят така, че да станат адекватни на службата в армията. Сега възниква нов момент. С колко от 1 януари следващата година ще бъдат увеличени възнагражденията на хората с пагони? Вече се знае, че Министерството на отбраната иска едни 97 млн. лв. повече в Бюджет 2019, за да вдигне парите на военните с по десетина процента. Нещо като това, което се случи в началото на тази година. Да, но министър-председателят Бойко Борисов заяви, че предстои заплатите в държавния сектор да скочат с 10 процента. На правителственото заседание за приемане на Доклада за касовото изпълнение на Консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2018 г. финансовият министър Владислав Горанов докладва, че наблюдаваната динамика на трудовите възнаграждения и състоянието на пазара на труда през последните години създава затруднения на бюджетните организации за привличането и задържането на високо квалифицирани служители, което влияе негативно на административния капацитет в държавното управление. Извод, който отлично обяснява и големия недостиг от военнослужещи у нас. Той даде основание на г-н Горанов да предложи на колегите си 10-процентно нарастване на разходите за заплатите и свързаните с тях осигурителни плащания на заетите в бюджетния сектор, което да бъде заложено в Закона за бюджета за 2019 г. и да важи от 1 януари.

Точно тук, съвсем логично, следва въпросът „Ще има ли второ 10-процентно увеличение на заплатите на военните, при положение, че първото вече е предвидено?“ Министърът на отбраната Красимир Каракачанов, по негово признание пред аудитория от около 200 действащи и запасни военнослужещи, е попитал същото премиера. Засега отговор няма, въпросът остава дискусионен. Едно е ясно обаче, че ако ги няма тези втори 10 процента, възнагражденията на военните отново ще изостават чувствително от парите на останалите, които служат на държавата. И, както казва финансовият министър, ще продължават затрудненията за привличане и задържане на качествени кадри.

Докато чака резултата от въпросната дискусия, на министър Каракачанов ще му се наложи да направи една доста сложна операция и да въведе справедливост във възнагражденията в армията. Преди година законодателят му даде право да определя размерите на военните заплати, вместо това да прави правителството с постановление. Но пък не му даде кой знае колко пари, за да се почувства упражняването на това право. Тези дни поиска от Народното събрание да върне нещо, което беше отхвърлено преди 15 години. Така, ако депутатите уважат предложението и то доста бързо, от началото на следващата година месечното възнаграждение на военнослужещите ще зависи не само от военното звание, но и от заеманата длъжност. В момента у нас имаме 21 военни звания. По предварителни разчети министърът трябва да определи размера на заплатите, както според броя на званията, така и в съответствие с до 99 длъжностни нива.

От МО смятат, че действащата законова уредба не позволява справедливо диференциране при определянето на заплащането за различни длъжности в обхвата на едно и също военно звание, независимо от различните изисквания за заемането на длъжността, свързани с образование и квалификацията, отговорността и тежестта на изпълняваните задачи. Заедно с това са идентифицирани проблеми, с решаването на които ще се оптимизират възможностите за попълване на длъжности за военнослужещи, за които се изисква допълнителен образователен ценз, квалификация, професионален опит и др. Това се определя, като стъпка към преодоляване на некомплекта във въоръжените сили.

Под справедливост в тази промяна се разбира постигането на по-големи разлики в размерите на основни месечни възнаграждения. Смята се, че това ще бъде съществен стимул за тези военнослужещи, които се стремят към по-качествено изпълнение на функционалните задължения и повишаване на квалификацията и образованието.

Допуска се, че ще има и ощетени, т.е. с по-ниски заплати след промяната. Според авторите на проекта, тези военнослужещи ще получават за компенсация лична временна добавка, която ще се включва в месечното възнаграждение.

Преди 15 години в МО, т.е. непосредствено пред приемането ни в НАТО, мислеха точно обратното. Тогава отхвърлиха съществуващата формула, която сега министър Каракачанов иска да възстанови. Един от тогавашните мотиви за промяната бе създаването на възможност да се намалят нивата на длъжности в обхвата на едно военно звание. Прогнозираше се постигане на съответствие с изискванията в страните-членки на НАТО. Явно от днешна гледна точка справедливост няма. Ще видим дали министър Каракачанов ще я възстанови. Не само на книга, обаче, но и в проценти, за което трябва да убеди премиера и финансовия министър.

 

За едни смешни пари

Ако, примерно, не дадат 200 млн. лв. повече, които са смешни пари на фона на 2 милиарда излишък за полугодието, бих си подал оставката, отговори преди няколко дни на журналистически въпрос министър Каракачанов. Макар че, според него, и тези 200 милиона са доста малко за поддържане на наличната техника и увеличаване на военните заплати.

Коментари

Задължително поле