Парламентът одобри промените в Закона за хазарта на първо четене

Снимка: Денислав Стойчев

Парламентът одобри на първо четене промените в Закона за хазарта. Законопроектът беше внесен от лидера на НФСБ Валери Симеонов. „За“ него гласуваха 116 народни представители, „против“ – 2 и „въздържали се“ - 68, с което той бе приет.

Със закона се забранява организирането на хазартни игри, разпространението на билети, фишове, талони или други знаци, както и плащането на печалби на хазартни игри от лица или обекти или вериги от обекти без съответния лиценз. Текстовете предвиждат лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено или техните разновидности, да могат да се организират само от Държавното предприятие „Български спортен тотализатор“ след получаване на съответния лиценз. Законът дава задължение в срок до 30 дни от влизане в сила, организаторите, чиито лиценз ще бъде прекратен да учредят в полза на Държавната комисия по хазарта безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на печалбите, които не са изплатени до този момент.

Коментари

Задължително поле