Парламентът прие промени в Закона за горивата на първо четене

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, известен още като Закона за горивата.

„За“ промените гласуваха 131 народни представители, „против“ – 3 „ „въздържали се“ - 13, с което промените бяха приети.

Текстовете предвиждат забрана за зареждане на резервоари на пътни превозни средства с продукти от нефтен произход, които не са отчетени по реда на Закона за данъка върху добавената стойност и на Наредбата за регистриране и отчитане чрез фискални устройства. За нарушение на забраната е предвидена глоба в размер от 10 000 до 100 000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 20 000 до 200 000 лв.

Със закона се забранява извършването на дейности по пълнене на съдове под налягане с втечнен нефтен газ извън данъчни складове. Законопроектът дефинира пълненето на бутилки с втечнени нефтени газове. Става въпрос за пълнене на транспортируеми съдове за съхранение с втечнен нефтен газ.

Промените предвиждат изваждане от приложното поле на закона на дейността по временно съхранение или зареждане от земеделски стопанин на негови собствени продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели, предназначени за собствената икономическа дейност на земеделския стопанин, които не подлежат на последваща продажба.

Коментари

Задължително поле