Парламентът спря процесуалните срокове по съдебните производства

Снимка: Пламен Стоименов

Изключение ще са само наказателните дела

Народното събрание гласува на второ четене разпоредба от закона за извънредното положение, която спира срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни дела.

Спират се всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След отмяна на извънредното положение те се насочват наново.

Не се прилагат запори на банкови сметки на физически лица и лечебни заведения, запори върху заплати и пенсии, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволени увреждане и за вземания за трудови възнаграждения. Ограничават се нотариалните производства до неотложни такива.

Коментари

Задължително поле