“Петрол” АД, “ТЦ-ИМЕ” АД и “Партнер Лизинг” с борчове за 539 млн. лв.

Над 1 млрд. лв. дължат на фалиралия трезор фирми, свързани с Цветан Василев и Гриша Ганчев

Синдиците на КТБ публикуваха списък с големите длъжници на фалиралия трезор, както и анализ, в който описват начините, по които се източват активи, заложени в полза на банката.

Срещу тези, които са получили значителни суми от КТБ и отказват да ги възстановят, синдиците са предприели всички допустими от закона действия с цел възстановяване отпуснатите от банката кредити.

Въпреки това някои от длъжниците не само не погасяват дълговете си доброволно, а са предприели и продължават да извършват действия, включително и прехвърляне на активи към трети лица и/или създаване на фиктивни задължения към трети лица. По този начин се затрудняват действията на банката по принудителното събиране на дължимите кредити и попълването на масата на несъстоятелността, обясняват синдиците.

В анализа са включени 17 дружества, както и предприетите от тях конкретните действия за да бъде избегнато връщането на дълговете. По данни на синдиците над 1 млрд. лв. дължат на фалиралия трезор фирми, свързани с Цветан Василев и Гриша Ганчев.

Сред най-големите са “Петрол” АД, “ТЦ-ИМЕ” АД и “Партнер Лизинг”, които дължат на КТБ общо 539 млн. лв.

Дълговете на дружествата от групата “Петрол” са над 237 млн. лв. Синдиците са установили, как чрез свързани фирми, контролирани от Гриша Ганчев, се прави серия прехвърляния на активи с цел да се осуети връщането на парите на фалиралата КТБ. Машинациите са правени, докато в банката е имало квестори, подчертават синдиците.

В списъка с длъжниците е и “Дунарит” АД. Дружеството е било длъжник на КТБ по 4 договора за банкови кредити в размер на 86 млн. лева, погасени изцяло с прихващания, които също са извършени и осчетоводени в периода на квестурата на банката. Към момента непряк мажоритарен собственик на “Дунарит” АД (чрез мажоритарния акционер в “Дунарит” АД - “Кемира” ООД) е дружеството “ТМН” ЕООД, с управител и едноличен собственик Иван Езерски. Чрез съвета на директорите на “Дунарит” АД - Кръстев, Киров и Трифонов, контролът върху същото дружество може да се предположи, че продължава да се осъществява и към момента от Цветан Василев, пише още в анализа.

“Технологичен център - Институт по микроелектроника (ТЦ-ИМЕ)” АД, дължи на КТБ 88 млн.евро. Мажоритарен акционер в капитала на “ТЦ-ИМЕ” АД е чуждестранното дружество EFV International Financial Ventures Ltd., което също се свързва с името на банкера Цветан Василев.

“Партнер Лизинг” АД има изискуеми задължения към банката по общо 27 договора за кредит при размер на експозицията приблизително 130 млн. лева. Дружеството се представлява пред Търговския регистър от адвокат, близък до Цветан Василев.

В списъка с длъжниците към КТБ влизат и други свързани с банкера дружества - “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ с 40 млн. лева дълг, “Сана спейс хотел Хисаря” АД с 41,5 млн. лева и “Корси Маунтин Резорт” АД с 90 млн. лева.

 

Машинации с БТК

От анализа става ясно, че Цветан Василев е контролирал (притежавал) непряко (първоначално чрез “Бромак” ЕООД (и “Бромак Телеком Инвест” АД), а впоследствие чрез чуждестранното дружество “SHCO 79” S.a.r.l”), 43,3% от акциите в структурата на собствеността на “БТК” ЕАД. След извършената през м. август 2016 г. в Люксембург публична продажба на Inter V Investment S.a.r.l. контролът на Василев е преустановен, като към момента според публикации в пресата “БТК” ЕАД се контролира (притежава) непряко от купувачите на публичната продан - Спас Русев и структури на “ВТБ Кепитъл Пи Ел Си”, чрез дружеството купувач “Viva Telecom (Luxembourg)”.

Независимо от движенията в собствеността в структурата на “БТК” ЕАД, банката е обезпечила паричната си претенция за първоначалното придобиване на телекома със средства с произход от КТБ, чрез съдебни запори на акции и на парични средства, представляващи част от цената на извършената през м.август 2016 г. публичната продан на Inter V Investment S.a.r.l..

Синдиците са събрали достатъчно доказателства, че извършеният от “Бромак” ЕООД превод на дължимата по споразумението сума в размер на 60 млн. евро по сметката на “Вива Телеком България” ЕООД е набран от КТБ АД (н), чрез банкови преводи, получени от множество други кредитополучатели на банката, които впоследствие са предоставени на “Бромак” ЕООД.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Финанси