Плащаме за такса смет според боклука

От 2022 г. размерът на такса смет трябва да се определя на база изхвърляните боклуци, а не от данъчната оценка на имота.

В Министерството на финансите пишат наредба за правилата

Ще използват данните за броя на хората от преброяването

Купуваме определени торби

Размерът на такса смет за гражданите ще се определя от количеството изхвърляни отпадъци от началото на 2022 г. За целта от Министерството на финансите пишат специална наредба за критериите, които може да използват общините за определяне на такса смет. Това каза за “Труд” Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България. Наредбата трябва да бъде готова до март и да бъде пусната за обществено обсъждане.

Гражданите и бизнесът плащат такса смет за три отделни услуги - събиране и транспортиране на битови отпадъци до инсталации за тяхното третиране, за самото третиране на боклука и за поддържане на чистотата на обществените места.

От 2022 г. за първите две услуги такса смет ще може да се определя според броя на хората, които живеят в даден имот или според реалното количество изхвърлени боклуци, гласи Законът за местните данъци и такси.

Информация за броя на хората в имотите в страната ще бъде получена от преброяването на населението, което ще бъде направено през настоящата година, каза Силвия Георгиева. Количеството изхвърляни отпадъци може да се определи по два начина - като хората бъдат задължени да хвърлят боклука си в определени, продавани от общината торби, като ще има минимално количество торби, което всяко домакинство трябва да купи, или за всеки имот бъде определено колко контейнера за боклук са необходими и колко често се събират.

За поддържане на чистотата на обществените места такса смет може да се определи на база брой живеещи в имота или застроена и незастроена площ на имота.

Коментари

Задължително поле