Плащаме на ЕС за пластмасовите опаковки

Нерециклираните пластмасови опаковки може да повишат вноската ни в бюджета на ЕС.

Обсъждат нови приходи в бюджета на общността

Нови източници на приходи в бюджета на ЕС са обсъдени на последното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). Предложената реформа включва “кошница” от нови собствени приходи, свързана с политиките на ЕС за околната среда и единния пазар - национална вноска, изчислена на базата на количеството нерециклирани отпадъци от пластмасови опаковки във всяка държава членка; 20% от приходите от продажби на квоти за емисии парникови газове; и дял от новата обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Последното предложение обаче е било отхвърлено тъй като няма напредък по преговорите за формиране на единна основа за облагане с корпоративен данък в страните от ЕС.

По предварителни оценки трите предложени нови източници на приходи възлизат средно на около 22 млрд. евро годишно за периода 2021-2027 г. Това са близо 12% от приходите в бюджета на ЕС. Ако новите източници на приходи не бъдат одобрени, тези средства ще трябва да се покрият от страните членки въз основа на техния брутен национален доход.

Някои от участниците на заседанието на ЕКОФИН са предложили да се проучат различни варианти за нови източници на приходи като например данък върху финансовите сделки, върху въглеродния двуокис или върху пластмасите за еднократна употреба. Мненията обаче са твърде различни и няма единно виждане дали са необходими нови източници на приходи.

Българската позиция е, че принципно сме отворени за дискусия относно нови източници на приходи в бюджета на ЕС, но при условие, че това няма да доведе до усложняване на действащата система и до допълнителна административна тежест, а ще допринесат за по-голямата й ефективност и прозрачност.

Коментари

Задължително поле