Подготвя се план за интегрирано развитие на община Търговище за периода 2021-2027 г.

Общинската администрация в Търговище разработва план за интегрирано развитие на общината (ПИРО). Документът се изготвя в изпълнение на Закона за регионалното развитие и във връзка с новия програмен период 2021-2027 г. на Европейския съюз.

Планът ще определи основните цели и приоритети за развитие на Търговище, както и връзките с други общини, в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие. Той се явява основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване развитието на общината през следващите седем години. В ПИРО  ще бъдат заложени проектни идеи, които да бъдат реализирани в периода 2021-2027 г. 

Гражданите могат да се включат в процеса по разработване на плана чрез попълването на анкета. Тя е достъпна онлайн до 25 ноември 2020 г. на адрес:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWvafNP4-ZSxPbCOLHRHQfnOoHEdhdSMvbt1kmhQfYZEC0oA/viewform?usp=sf_link 

Бланка на анкетата може да бъде изтеглена и във формат .doc от сайта на Общината: https://www.targovishte.bg/index.php?nav=296. Гражданите могат да изпращат попълнените анкетни карти на e-mail: obshtina@targovishte.bg

Разпечатани и готови за попълване бланки са налични в Центъра за административно обслужване на Община Търговище. Те могат да бъдат предадени на място, на гишета с номера от 3 до 6. 

Участието на широк кръг от хора ще гарантира представителност, по-голяма подкрепа за планираните проекти и изготвянето на документ, който е в синхрон с обществените нагласи за развитието на Търговище. 

 

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони