Позиция на кмета на Шумен Любомир Христов: Не приемаме ново увеличение на цената на водата

Искаме първо изпълнение на инвестициите

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) включи Шумен в списъка на градовете, чиято цена на водата трябва да се завиши от началото на годината. От 3,30 лв. се очаква да се вдигне на 3,40 лв. за кубик без ДДС. Изпратих писмо до комисията, в което обясних защо не приемаме това увеличение и призовах членовете й да преосмислят решението си. Все още смятам, че преди КЕВР да определи шуменци да плащат най-скъпата вода в страната, трябва да провери как операторът ВиК изпълнява своя 5-годишен бизнес-план и програмата си за подобряване ефективността в работата на водното дружеството. Като кмет на Шумен за мен е много важно как се отразява едно такова решение на гражданите. Още повече, че водата продължава да е с недобро качество, а авариите по мрежата продължават. Това не означава обаче, че се отказваме от подкрепата си за бизнес-плана на ВиК. Наясно сме, че ако не го бяхме подкрепили, нямаше да можем да се включим в прединвестиционните проучвания на регионалното министерство и съответно да получим евросредства за изграждане на Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) и за нов довеждащ водопровод от язовир “Тича”. Инвестицията за ПСПВ е 22 млн. лв., а за водопровода - близо 60

млн. лв. Средства, непосилни за общината.

Вярно е, че цената на водата и нейното увеличение през 5-годишния период на бизнес-плана беше най-оспорваната част от него, когато го гласувахме. И тогава, и сега, ние продължаваме да смятаме, че процентът на нарастване е необосновано висок и че цената на услугата за гражданите не трябва да се превръща в основен източник на средства за оптимизиране на работата в дружеството. Не приемаме увеличението, защото с днешна дата не се изпълняват предвидените за периода инвестиции, не се полагат достатъчно усилия за намаляване на загубите на вода, лесно решими проблеми се отлагат с години. Общински съветници поискаха общината да направи спешен ремонт на мръсен канал, който се изливаше в река “Поройна”. Тръбата е част от градската канализационна мрежа, но ВиК-дружеството от години неглижира проблема, свлачище подкопаваше асфалтов път и застрашаваше жилищен блок.

Какво заварихме във ВиК-сектора?

Когато поехме управлението на общината, довеждащият водопровод от язовира бе пред разпадане, дълбоководните шахтови кладенци за алтернативно водоснабдяване на Шумен буквално унищожени, разграбени помпени станции, корозирали и съсипани от времето тръби. В архивите на общината открихме няколко идейни проекта за Пречиствателна станция за питейни води и защитена технология за пречистване. Платени, но неприложими, заради необходимостта от преобразуване на земята, където е било предвидено да се гради станцията. Част от нея е частна собственост, но в бюджета не бяха предвидени средства за изкупуване. Дори и да бяхме приели тези идейни проекти, процедурите биха се проточили, което щеше да осуети включването ни в новия програмен период на ОП “Околна среда”. Освен това, в проектите не беше предвидено отвеждане на отпадъчните води от ПСПВ и единственото решение бе да се изливат в река “Камчия”. Освен това, по мнението на специалисти предложеното място бе неудачно, защото е много скъпо експлоатационно решение.

Заварихме ВиК-дружеството в лошо финансово състояние – с много кредити и задължения, ниска събираемост на вземанията, неефективна работа на отделни структури, липса на достатъчен технически инженерен състав. Непригодни за експлоатация и скъпи за използване се оказаха поливните системи в града, които се захранват от уличните водопроводи, защото в цената на водата се начислява такса канал за отвеждане на отпадъчни води. Същото важи и за уличните фонтани. Коритата им пропускат, помпите са стари, енергоемки, захранващите тръби са дълги и пропускат вода. Нужни бяха бързи действия.

Какво направихме?

Трябваше да търсим, при това много бързо, решения на трупани с години проблеми. С отпуснатите от МРРБ 500 000 лв. изготвихме работен проект за изграждане на Пречиствателната станция за питейни води. Свършихме огромна работа, за да сменим мястото за изграждане. Оказахме съдействие при изготвяне на прединвестиционните проучвания и успяхме да включим изграждането на ПСПВ и на довеждащ водопровод в новия програмен период по ОП “Околна среда”. Предстои публикуването на обществената поръчка за избор на изпълнител на ПСПВ. Подготвят се обществените поръчки за проектиране и строителство на довеждащия водопровод и канализационните системи.

Какво ще предприемем?

Ще внесем до председателя на ВиК-асоциацията искане за промяна на размера и срока за предявяване на предвидената неустойка. Според Договора, сключен между Асоциацията и водното дружество, при неизпълнение на инвестиционните задължения, тя може да се наложи едва на 5-та година и е в размер на 0,1% от стойността на неизвършената инвестиция. През февруари 2019 г. предстои сключване на допълнително споразумение към този договор във връзка с изграждането на ПСПВ и довеждащия водопровод от язовир “Тича” и тогава ще искаме да се направят допълнения или изменения в настоящия договор. Ще настояваме за много по-строг контрол и санкции от 2% при неизпълнение на инвестиционните задължения за текущата година. Ще съгласуваме нашите предложения с МРРБ. Надяваме се, че ще проведем среща и в КЕВР, където заедно с експерти от дирекцията по ВиК да потърсим варианти за задържане цената на водата. Ще търсим съдействието на народните представители за по-адекватни промени в Наредбата за условията и реда за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, които да удовлетворят както потребителите, така и операторите, и ВиК-асоциацията.

Коментари

Задължително поле