Политическото пъчене спъва България за средства от ЕС

Рискуваме 7,7 млрд. евро за възстановяване от COVID-19

Всяко забавяне на внасянето на националните Планове за възстановяване и устойчивост от COVID-19 пандемията, предвидени в механизма на ЕС „Следващо поколение ЕС“, от която и да е държава член, е вероятно да доведе до забавяне на отпускането на средствата, за които конкретната страна кандидатства. Това заявиха за в. „Труд“ от Европейската комисия. За България става въпрос за 7,7 млрд. евро в безвъзмездни грантове, отделно от средствата, които ЕК може да заеме от името на София от международните пазари.

Срокът по регламент за внасянето на проектите по механизма „Следващо поколение ЕС“ е 30 април, но това не означава че държавите членки са задължени към тази дата и могат да се забавят в одобряването на Плана по национална процедура, уточняват от изпълнителния орган. За сметка на това същата разпоредба дава два месеца на Европейската комисия да одобри предложението на всяка страна за разходи спрямо националния u План за възстановяване и устойчивост, което означава, че забавянето ще удължи във времето отпускането на исканите средства. Още повече, че когато Еврокомисията одобри дадения национален План, окончателното решение се взема от Съвета с квалифицирано мнозинство от най-малко две-трети, най-вероятно от постоянните представители на държавите членки. От изпълнителния орган на ЕС обърнаха внимание, че успоредно на процедурата за внасянето на националните Планове за възстановяване и устойчивост, за да е наясно Брюксел с възможностите на държавите членки в ЕС, тече и процес по одобряване на „Предложение за собствените ресурси“, което Народното събрание одобри в досегашния си мандат. Без и двете процедури да са приключили, нито една държава член не може да разчита на средствата, които е заявила пред Европейската комисия. Средствата по „Следващо поколение ЕС“ не засягат тези по вече одобрената Многогодишна финансова рамка 2021-2027 г., по които България трябва да получи общо 29 млрд. евро.

Механизмът за възстановяване и устойчивост се смята за основния инструмент за предоставяне на безвъзмездни средства и заеми в подкрепа на реформите и инвестициите в държавите членки на ЕС, на обща стойност 723,8 милиарда евро.

За финансиране на инструмента „Следващо поколение ЕС“ Брюксел ще заема средства на капиталовите пазари. Погасяването ще се извършва за дълъг период от време до 2058 г. По този начин ще се избегне незабавният натиск върху националните финанси на държавите членки и ще се даде възможност на държавите членки на ЕС, да съсредоточат усилията си върху възстановяването, гласи официална информация на Европейската комисия.

Съгласно използвания до момента подход „бек-ту-бек“ (паралелно кредитиране) ЕК емитира облигации и прехвърля постъпленията директно на държавата бенефициер при същите условия, при които бяха получени (по отношение на лихвения процент и дата на падежа).

Мащабът и сложността на програмата „Следващо поколение ЕС“ изискват от Еврокомисията да въведе използването на методи за редовно емитиране на ценни книжа.

С максимален размер на заеманите средства до максимум 800 милиарда евро (или средно около 150 милиарда евро годишно) до края на 2026 г. и със сложен график за отпускане на средства за държавите членки и политиките на ЕС, диверсифицираната стратегия за финансиране е единственият жизнеспособен начин ЕС да изпълни успешно бъдещите програми за емитиране, подчертават от европейския изпълнителен орган.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Коментари