Половината българи смятат, че членството в ЕС е добро за страната

Половината българи вярват, че членството в ЕС е добро за страната им. Това показват резултатите от последното проучване „Парламетър“ на Евробарометър.

Изследването обхваща всички държави от ЕС. Най-голяма полза от еврочленството виждат ирландците - 74%, а най-малка гърците - 31%. Средно 53% от европейците считат, че членството на държавата им в ЕС е нещо положително.

Проучванията показват, че индикаторът за подкрепата към ЕС се е запазил приблизително стабилен от 2009 г. насам, когато отново е бил 53%.

В допълнение според 71% от отговорилите нещата, които обединяват европейците, са повече от тези, които ги разделят. Тук българите изпреварват средния резултат за ЕС с 2%.

Сред елементите, които създават чувството на европейска идентичност, демокрацията и свободата се запазват като основни за 50% от интервюираните (40% от българите), докато единната валута евро отбелязва рязък спад до 33% (с 6 пункта по-надолу спрямо 2015 г.), особено в страните от еврозоната.

Европейците чувстват, че техният глас има все по-малко и по-малко значение, особено на национално ниво. Само 53% от отговорилите смятат, че техният глас се чува в страната им (–10% спрямо 2015 г.). Сред българите този процент е 39%.

Европейците нямат позитивна нагласа за бъдещето както за Съюза, където 54% от отговорилите отбелязват, че „нещата не вървят в правилната посока“ (+13 в сравнение с 2015), така и за тяхната собствена страна - 58%.

При последното проучване „Парламетър“ 2016 по методологията персонално интервю в България са интервюирани 1019 души в периода от 24 септември до 3 октомври. Изследването е поръчано и финансирано от Европейския парламент.

Пълното изследване на Евробарометър можете да намерите тук.

Коментари

Задължително поле