По-голям интерес към магазините в столицата

Бул. “Витоша” постигна най-високите си нива на заетост за последните пет години - 99%.

Навлизат нови марки

Прогресивното развитие на онлайн търговията не води до намаляване на интереса към физическите магазини в София. Напротив, то достига рекордни стойности от 2015 г. насам. Общият обем усвоени площи в столицата през първата половина на годината е 21,9 хил. кв. м, пише в доклад на консултантска компания.

Висока активност се отчита в откриването на нови магазини. След лидерите в това отношение са хранителните вериги, дрогериите и магазините за мебели и стоки за дома. На българския пазар навлязоха няколко международни марки, като част от тях отвориха по няколко нови магазина в София.

Обратно на посоката на развитие на търсенето, през разглеждания период предлагането на модерни търговски площи бележи незначителен спад. Причината за него е смяната на предназначението на част от площите в столичен мол от търговски в офисни. С това обемът на предлаганите търговски имоти в София за полугодието стана 390,66 хил. кв. м.

Периодът се характеризира и с друг рекорд. Бул. “Витоша” постигна най-високите си нива на заетост за последните пет години - 99%. Същевременно с това движението на наематели на главната софийска търговска улица е едва 1%. Като цяло за търговските улици в София се отчита спад от 6% на 3% в движението на наемателите.

Преустройството на свободните хипермаркет площи в няколко столични мола доведе до по-високи нива на заетост и обогатяване на микса от наематели в тях. С приключването на процеса тези молове ще постигнат по-добро пазарно позициониране и ще предложат нови възможности за разширяване на мрежата от магазини на редица международни и местни търговци. Благоприятното развитие на пазара на модерни търговски площи ще продължи да предизвиква инвеститорски интерес към този сегмент, прогнозират консултантите.

Коментари

Задължително поле