По устав: Националният съвет на "Има такъв народ" трябва да реши за коалиция

Тошко Йорданов и Слави Трифонов на учредяването на партия "Има такъв народ"

Може да се организира и вътрешнопартиен референдум

"Националният съвет приема решение за участие в избори и за участие в коалиции." Това гласи член 14, алинея 2, буква а от устава на "Има такъв народ", показа справка на "Труд".

"Националният съвет се състои от следните членове с право на глас: а) членовете на Изпълнителния съвет;
б) членовете на Арбитражно-контролната комисия; в) областните координатори; г) членовете на парламентарната група." Това постановява член 15 от устава на новата партия, която ще има 51 депутати.

Редовните заседания на НС се насрочват от председателя, а извънредни може да се свикват и по искане на нe пo-мaлĸo oт eднa тpeтa oт члeнoвeтe. Кворумът е повече от половината, а решенията се приемат c мнoзинcтвo от пoвeчe oт пoлoвинaтa oт присъстващите на заседанието. Тези процедурни правила са разписани в чл. 16 от устава на партията, която претендира, че ще бъде различна от всички досегашни.

Редът за организация и провеждане на заседания е разписан в правилника за приложение на устава на "Има такъв народ":

- При предстоящо провеждане на заседание на органи на ПП ИТН, членовете следва да бъдат надлежно уведомени за датата, мястото и часа на заседанието от председателя на съответния орган или от упълномощено от него лице.

- Заседанията се провеждат при предварително съставен проект на дневен ред.

- Предложения по дневния ред, могат да се подават в срок до 5 (пет) дни преди датата на заседанието. Промени в дневния ред, както и в характера и естеството на обсъжданите въпроси, се допускат, когато важни причини налагат това.

- Дневният ред се гласува на заседанието на органа.

- За всички заседания на органи ПП ИТН се води протокол и присъствен списък. За организирането на водене на протокол и присъствен списък се избира лице, сред членовете на съответния орган.

- Решенията се приемат с явно гласуване, освен ако съответните органи не решат конкретно гласуване да бъде тайно.

Националният съвет може да вземе решение за провеждане на вътрешнопартийно допитване или
референдум, пише още в устава на партията, която е пръв радетел за повече пряка демокрация.

"Вътрешнопартиен референдум се произвежда за пряко решаване от членовете на партията на въпроси с общо партийно значение по инициатива на Националния съвет, Изпълнителния съвет и Председателя на ПП ИТН. Организирането на вътрешно партийния референдум се извършва от Главния секретар на ПП ИТН", гласи член 6, алинея 2 от правилника.

Гласуването може да става и електронно, а решението е прието, ако "в гласуването са участвали не по-малко от половината членове на ПП ИТН и ако с "да" са гласували повече от половината от участвалите в референдума".

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Политика