Приеха правила за европейските делегирани прокурори 

Красимир Ципов от ГЕРБ защити законопроекта, който въвежда европейски регламент за работата на делегираните прокурори.

Прокурорската колегия на ВСС ще избира кандидатите

Опозицията поиска друг начин за избор

Европейските делегирани прокурори ще получат у нас права като на национални прокурори. Такива промени в Наказателно процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт гласуваха днес на първо четене в парламента.

Органът, компетентен да извършва подбор на кандидатите за европейски делегирани прокурори, е Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет. Чрез министъра на правосъдието ще се уведомява европейския главен прокурор за излъчените кандидатури. Службата на европейския прокурор ще упражнява надзор, ръководи и наблюдава всяко разследване и наказателно преследване, което ще се предприема от европейските делегирани прокурори. За България те трябва да са не по-малко от двама, като националната прокуратура няма да има правомощия за контрол над работата им.

По време на дебатите от БСП възразиха срещу поправките и поискаха кандидатурите да се гласуват от пленума на ВСС с 2/3 мнозинство. Красимир Ципов от ГЕРБ обясни, че поправките въвеждат европейския регламент за работа на делегираните прокурори и уточни, че у нас само се посочва кандидатурата, а самият избор на кандидата се прави в чужбина.

Коментари

Задължително поле