Приходите на хотелите намаляха с 62%

Приходите на хотелите от нощувки през ноември 2020 г. са 16 млн. лв., или с 62,5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, обявиха от Националния статистически институт. Регистриран е срив на приходите на хотелите както от чужденци - с 66,9%, така и от българи - с 59,5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2020 г., е 311,6 хил., или с 59,2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голям спад на нощувките (със 70,1%) има в местата за настаняване с 4 и 5 звезди, които традиционно посрещат повече гости от чужбина.

През ноември в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 50,3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 30,7% от тези на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28,8% от нощувките на чужденци и 28,9% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 20,9 и 40,4 на сто.

Броят на гостите в местата за настаняване през ноември 2020 г. намалява с 66,5% в сравнение със същия месец на предходната година и достига 138,7 хиляди. Има срив, както при гостите от чужбина - със 75,3%, така и при българските - с 63,3%. Българите, нощували в местата за настаняване през ноември, са 112,1 хил., като са останали средно по 2,1 нощувки. Чужденците са 26,6 хил. и са останали средно по 3 нощувки, като 69,1% от тях са били в хотели с 4 или 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември е 11,4%, като намалява с 12,5 процентни пункта в сравнение със същия месец на предходната година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 3 звезди – 11,9%, следват местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 11,3%, и с 1 и 2 звезди – 11,2%.

През ноември 2020 г., по време на продължаващата епидемична обстановка в страната, са функционирали 1509 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 45,7 хил., а на леглата – 91,5 хил. В сравнение с ноември 2019 г. общият брой на работещите места за настаняване намалява със 17,9%, а броят на леглата в тях - с 15,8%.

Коментари

Задължително поле