Приходите на хотелите с 1,5% ръст до 166 млн. лв.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември е 36,4%.

Броят на нощувките намалява

Приходите на хотелите от нощувки през септември са 166,7 млн. лв., което е с 1,5% повече в сравнение със същия месец на миналата година, обявиха от НСИ. Нарастват приходите от българи - с 13,8%, докато тези от чужденци намаляват с 1,8%. Ръстът на приходите явно се дължи на увеличение на цените, тъй като броят на нощувките в хотелите намалява. Общият брой на реализираните нощувки през септември във всички места за настаняване е малко над 3 млн., или с 2,3% по-малко от същия месец на миналата година. Най-голямо намаление на нощувките (с 4,6%) има в 3-звездните хотели.

Броят на гостите в хотелите през септември се увеличава с 1,4% на годишна база и достига 847,3 хил., като българите нарастват с 3,3%, но чужденците са с 0,1% по-малко. Българите, отседнали в хотел през септември, са 377,8 хил. като са останали средно за 2,5 нощувки. Чужденците са били 469,5 хил. като са отседнали средно за 4,6 нощувки.

През септември в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 74,3% от всички нощувки на чужденци и 32,3% от тези на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19,9% от нощувките на чужденци и 31% - на българи, докато в тези с 1 и 2 звезди - съответно 5,8% и 36,7%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември е 36,4%, като намалява с 1 процентен пункт на годишна база. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 48,3%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 32,1%, и тези с 1 и 2 звезди - 20,2%.

През септември в страната са работили 2924 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и др. Броят на стаите в тях е 131,6 хил., а на леглата - 294,7 хил. На годишна база местата за настаняване нарастват с 2,9%, а леглата в тях - с 0,8%.

Коментари

Задължително поле