Проблеми с дълговете за хората на 40-49 години

Младите хора между 18 и 29 години са най-добрите платци, а най-големи затруднения с просрочени дългове имат хората на 40-49 години.

Младите и жителите на Панагюрище са най-добрите платци

Има влошаване на ситуацията при гражданите на възраст над 60 години

По-трудно събират потребителски заеми

Хората на възраст 40-49 години имат най-много проблеми с просрочени дългове, а новите най-добри платци са младите между 18 и 29 години. Това показват данни от проучването “Добрия платец” на компанията “Агенция за събиране на вземания”.

Един от любопитните изводи в проучването е значително подобрената платежоспособност на младите потребители - тези до 29 години. В миналото тази група често беше давана като пример за проблемна при планирането на личните финанси и навременните плащания. Сега ситуацията е различна и те са най-добрите платци на просрочени дългове.

При традиционно добре представящата се възрастова група по отношение на просрочените задължения - тази над 60 години, има влошаване спрямо предходната година. Но хората на възраст 60-69 години и над 70 години продължават да са по-коректни платци на просрочени задължения, отколкото хората на средна възраст, чиито разходи и финансови потребности по начало са по-високи, посочват от компанията за събиране на вземания. След тези на възраст 40-49 години, най-големи проблеми с просрочени дългове имат хората между 50 и 59 години.

Проучването на компанията за събиране на вземания обхваща над 550 хил. броя задължения. Данните показват, че платежоспособността на хората с просрочени задължения в България e рекордно висока, а все повече от тях сключват доброволни споразумения за плащане и използват онлайн канали за погасяване на дълговете.

Събирането на просрочени дългове чрез съдебни дела е по-резултатно, но добро плащане на задълженията има и в извънсъдебната фаза на събирането им, което е още един показател за активността на българските домакинства в обслужване на задълженията, пише в анализа. През миналата година е отчетен ръст на споразуменията за доброволно плащане от 27,9% спрямо предходната година.

Факторите за благоприятните тенденции при събирането на просрочени дългове са относително ниската безработица и висока заетост, ръстът на доходите, в това число заплати и пенсии, исторически ниските лихви по банковите заеми и дори отчетената през изминалите три години инфлация, която обезценява натрупаните в миналото дългове.

Най-големи затруднения при плащането на просрочени дългове имат жителите на Берковица и Самоков. Според населеното място най-съвестни при плащанията през миналата година са били жителите на Панагюрище, Димитровград и Габрово. Година по-рано такива са и хората в Пазарджик и Смолян. Велико Търново показва най-устойчива тенденция в това отношение - хората в града и областта плащат сравнително редовно просрочените си задължения през всяка от изминалите две години.

Според типа на дълга, най-добре по отношение на събирането им се представят сегментите на стоковите кредити и кредитните карти. През миналата година в сравнение с предходната има влошаване при плащането на просрочени задължения по потребителски кредити.

Най-лесно събират суми до 500 лв.

 

Мъжете по-често не могат да плащат

Старите борчове са най-трудни

 

Жените са по-добри платци от мъжете, най-лесно събират малки дългове от преди по-малко от една година.

Мъжете имат повече проблеми с изплащането на просрочени задължения. Жените остават по-добри платци от мъжете, показва анализ на компания за събиране на дългове.

Според размера на задълженията, най-добра събираемост има при най-малките суми до 500 лв. Това е естествено, тъй като за най-малките задължения хората най-лесно могат да намерят пари, за да се разплатят. На второ място по добра събираемост са сравнително по-големите задължения в размер между 5000 лв. и 20 000 лв. Най-големи затруднения има при събирането на борчове в размер от 1000 лв. до 2000 лв. Това е значителна сума за хора с ниски доходи и затова събирането на тези борчове е трудно. Големи задължения имат предимно хора с високи доходи или налично имущество, които по-често намират начин за изплащането им, включително чрез разсрочване или продажба на някакво имущество.

Логично, колкото “по-млади” са задълженията, толкова по-голям е шансът да бъдат изплатени. Затова просрочените до една година плащания се събират в много по-висока степен спрямо тези над една и повече години. Най-малка е събираемостта на дълговете от преди повече от пет години.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Финанси