Производството на алкохол намаля с 43%

През февруари промишленото производство остава на нивото от януари, но има спад с 3,4% спрямо същия месец на 2020 г., точно прези въвеждане на извънредното положение в страната. Това показват данни на Нацианалния статистически институт.

На годишна база понижение на промишленото производство има в преработващата промишленост - с 4.6%, и при производството и доставката на електрическа и топлоенергия и газ - с 4%, а добивната промишленост остава без изменение.

Значителен спад в преработващата промишленост спрямо същия месец на миналата година има при производството на напитки - с 43%, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 24,9%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 15,8%. Най-голямо увеличение е отчетено при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 15,3%, на изделия от каучук и пластмаси - с 13,9%, на текстил - с 13,3%, и на електрически съоръжения - със 7,3%.

Спадът в производството на алкохол се дължи основно на затварянето на ресторанти, барове и дискотеки, както и на по-малкото чужденци в страната.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Бизнес