Променят наредбата за паркиране и местодомуване в Пазарджик

Таксата от „паяците” ще влиза вече директно в общинската хазна

Създава се нова служба за контрол, която единствена ще има право да слага скоби на колите на нарушителите

В Общински съвет-Пазарджик е внесен проект за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението в града и дейността по принудително преместване и принудително задържане на МПС без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи.

Основните промени в нея са две. Първата е, че се създава служба за контрол, определена от кмета, която единствено ще има право да извършва дейността по принудително задържане на МПС чрез използване на техническо средство "скоба". Втората промяна е, че приходите от цялостната дейност по паркирането, включително продажба на талони, паркиране чрез SMS таксуване, месечен абонамент, както и таксите за поставяне и отблокиране на "скоба" или принудително преместване на МПС чрез „паяк” ще отиват директно в общинската хазна.

Промяната касае предимно дейността на "паяка", тъй като до момента таксите се събираха от фирмата, изпълняваща дейността, а с промените в наредбата парите ще постъпват директно в общинския бюджет. Вносител на предложението за промени в общинската наредба, киото са съобразени изцяло с последните изменения в Закона за движение по пътищата и в Закона за местните данъци и такси е управителят на ОП „Паркинги и охрана” Георги Шекерджиев.

Промените касаят и "синята зона", като се регламентира, че почасово паркиране в нея може да бъде въведено, когато възникне проблем с паркирането и с организацията и безопасността на движението, може да бъде въведено и в междублоковите пространства на зона "Широк център". Освен това се регламентира и правото на местодомуване на МПС за собственици и ползватели на обособени жилищни имоти по постоянен адрес.

Право на местодомуване ще имат тези, които не притежават гараж, включително и гараж с променено предназначение. В проектодокумента е записано още, че право на преференциално паркиране се прилага само по отношение на един брой МПС на обособен жилищен имот. За второ МПС се заплаща половин месечна такса, а за трето и повече - пълен размер такса.

Разрешението за преференциално паркиране ще се издава ежегодно от кмета на Община Пазарджик.

Регламентират се също така и изискванията за паркиране на местата за инвалиди. Всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения и становища относно проекта за промени в нормативния акт в деловодството на ОбС-Пазарджик в 30-дневен срок, а общественото обсъждане е насрочено за 13 септември от 11 часа в пленарната зала на общината в бившия Партиен дом.

Коментари

Задължително поле