Проучват минерална вода, лекувала 27 болести

Áàñåéíèòå â øóìåíñêîòî ñåëî Ìàðàø âå÷å ñà ðàçðóøåíè

Започва ново проучване на качествата на водата от затлачения и забравен минерален извор в шуменското село Мараш, който се слави като лековит за 27 заболявания. Открит е преди близо 40 г. от руснаци, копали за нефт, но не се ползва над четвърт век. Сега община Шумен е подписа договор за разконсервиране и опитно водочерпене от сондажа на 2,8 км. дълбочина с варненската фирма "Геология, проектиране и проучване"АД. То ще струва на кметството 18 000 лв. и трябва да се извърши до началото на месец април, съобщи във вторник зам.-кметът по здравеопазване д-р Светлана Маркова.

РЗИ ще изследва водата, Министерството на здравеопазването с държавни средства ще възложи на лицензирана лаборатория да извърши анализи и на тяхна базата да бъде направена балнеологична оценка за качествата на водата. Така ще бъде издаден сертификат за сферите на приложение, обясни още д-р Маркова. Очаква се най-късно до края на годината общината да знае дали водата е запазила качествата си.

Според резултатите, ще бъдат предприети следващи стъпки, за да се използва природното богатство. Очакванията са водата да е съхранила качествата си, каза д-р Маркова и припомни, че преди години дебитът е бил 7,2 литра в секунда.

Преди десетилетия с цистерни водата е стигала до шуменската болница, където още са запазени вани, в които са се топяли пациенти. На място е имало два басейна, Мараш е бил курортно селище, но сега всичко е разрушено. Водата е лекувала от опорно-двигателни болести, до кожни и гинекологични. Една от идеите е сега до дълбокия сондаж да има обществена чешма и хората да могат свободно да вземат вода. Възможно е да се възроди и транспортирането й до болницата.

От общината припомнят, че от 2011 г. с решение на МОСВ изворът е предаден за ползване и стопанисване на кметството, както и много други в цялата страна. В началото на м.г. имаше опасност да бъде отнет, след като в продължение на 5 г. не е предприето нищо, за да се разработи. След активна кореспонденция с МОСВ и решение на Общинския съвет за изграждане на съоръжение за обществено ползване на водата се стига и до подписването на договора за проучване.

Коментари

Задължително поле