Проф. дтн инж. Цоло Вутов - Индустриалецът визионер

Основателят на над 20 дружества, човекът, който дава работа на над 4000 българи, ученият с близо 200 научни доклади, научно-изследователски и научно-приложни проекти в областта на техниката и технологиите на открити рудници, благодетелят, подкрепил повече от 1200 благородни каузи. Това е проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД. Номинацията за удостояването му с най-високото държавно отличие е направена от КРИБ и подкрепена от Българската търговско-промишлена палата, БАН, научни и професионални организации, два университета, БЧК.

През годините той е получил над 40 авторитетни награди за принос към българската икономика, науката, за своите обществена дейност и благотворителност. За големите си заслуги в областта на науката и образованието през 2024 г. проф. дтн инж. Цоло Вутов бе удостоен със званието Доктор хонорис кауза на Минно-геоложкия университет, с Отличителния знак на председателя на БАН и бе избран за член на Съвета на настоятелите на Националната художествена академия. Затова и церемонията по връчването на най-високото държавно отличие бе повече от очаквана.

Проф. дтн инж. Цоло Вутов е пример как чрез мост между науката и индустрията може да се преобразят цели сектори. Изследователският и инженерен принос на проф. Вутов го нарежда сред най-уважаваните минни специалисти в областта на открития добив на цветни метали, чиято експертиза е търсена и от големи чуждестранни компании. Колегите, с които е работил още през 1976 г. като млад маркшайдер в МОК “Елаците”, който се издига постепенно в компанията и по-късно става и научен сътрудник в научно-изследователския институт “Нипроруда”, отбелязват неговата изключителна прецизност и намирането на възможно най-правилните решения при изграждането на трудни обекти. Професионализъм, доказван многократно през годините.

През 1990 г. той става един от тримата съоснователи на дружеството за инженерингови и консултантски услуги в минната промишленост “Геотехмин”, а от 1999 г. е ръководител на индустриална Група ГЕОТЕХМИН. Повече от значим е икономическият принос на дружествата от Групата, създадените работни места и социалното въздействие на компаниите в региона на дейност. Сред големите постижения на проф. Вутов и ръководения от него екип са удължаването на жизнения цикъл на рудник “Елаците” с над 25 години и цялостното ефективно и устойчиво управление на минния комплекс Елаците-Мед, както и изграждането на знакови проекти в инфраструктурата и околната среда на България като обекти от Софийското метро, хвостохранилище “Бенковски-2”, пречиствателни станции и др. Индустриалецът отдавна се е доказал като лидер, който създава силни професионални екипи и ги вдъхновява с личния си пример.

Визитката му е повече от респектираща, когато в нея се изпишат и образователните и научните степени, както и придобитите квалификации мениджър от Висша международна школа по маркетинг и мениджмънт към Българо-френския център “Марком” през 1990 г. и от Българо-американски информационно-консултантски център по икономика и мениджмънт (2000 г.) и др.

Яркият му интелект е знак и за мъдрост, и за щедрост. Човечността е негова отличителна черта и онези, които го познават, знаят, че той винаги е готов да помогне и е помагал на много хора. Проф. дтн инж. Цоло Вутов от години е начело на дарителски програми за демографското, духовното развитие, образованието, културата, инфраструктурата. Ръководената от него Благотворителна програма “Българските добродетели” подпомага с оборудване и ремонти болници, университети, училища, по нея се реновират и строят детски и спортни площадки, дават се стипендии на студенти и талантливи ученици, подпомагат се пенсионери. И когато човек проследи трайната нишка в работата и в дарителството на проф. Цоло Вутов, не може да не се замисли върху красивия библейски стих “хвърли хляба си по водата, защото след много дни ще го намериш”. Винаги е с благородните каузи на БЧК и показва с дела, че милосърдието също е част от визионерството.

 

Истински коректен партньор

Ценя изключително проф. дтн инж. Цоло Вутов, защото през годините той даде огромен принос за БТПП. Като започнем от становищата ни по ключови въпроси, касаещи българската икономика, минем през успешни резултати от бизнес делегациите, придружаващи държавните ни ръководители на международно ниво, и стигнем до ролята му в Управителния съвет на Палатата. Цоло Вутов и ГЕОТЕХМИН доказаха, че една идея, облечена в професионализъм, воля и авторитет води до значими постижения в бизнеса. Истински коректен партньор.

Цветан Симеонов, Председател на УС на БТПП

 

Той е един от най-големите съвременни приятели на БАН

Проф. дтн инж. Цоло Вутов е един от най-успешните съвременни български индустриалци с огромен личен принос за превръщането на група ГЕОТЕХМИН в една от най-големите индустриални компании с изключително солидни позиции както у нас, така и в чужбина. Той е един от най-големите съвременни спомоществователи и приятели на Българска академия на науките, един от най-големите индивидуални дарители в България в различни благотворителни дейности, за което му дължим огромна благодарност. Поздравявайки го за това напълно заслужено най-високо държавно отличие – Орден „Стара планина“ първа степен, пожелавам на проф. Вутов крепко здраве и бодрост за още много, много успехи!

Акад. Юлиан Ревалски, Председател на БАН

 

Благодарим му за всичко, което прави за България

Проф. дтн инж. Цоло Вутов е човек, който заслужава това най-високо отличие. Познавам го много отдавна, приятели сме и за него мога да кажа, че е човек с голямо сърце, готов във всеки един момент да се отзове. И тук не става дума за материалната страна на въпроса, а за духовната същност на човека Цоло. Той е от българите с поглед в бъдещето. За нас, от БЧК, е удоволствие да му честитим още веднъж и да му благодарим за всичко, което прави за хората, за България.

Акад. Христо Григоров, председател на БЧК

Зад всеки личен успех стоят и колективни усилия

За мен е чест да получа най-високото отличие в наградната система на България, каза индустриалецът проф. дтн инж. Цоло Вутов, след удостояването му с орден “Стара планина” първа степен от президента на България Румен Радев. Церемонията в Гербовата зала на “Дондуков” 2 бе “за изключителен принос и заслуги към икономическото развитие на страната и изграждане на съвременните индустриални отношения”.

“Благодаря много на моето семейство за подкрепата. Зад всеки личен успех стоят и колективни усилия. Затова за мен е важно да подчертая приноса и да благодаря за партньорството и сътрудничеството на всички онези личности, организации, институции, на екипите, с които сме работили заедно”, каза създателят на “Геотехмин” ООД.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Силуети