Пускат нов дълг за 200 млн. лв.

Нов държавен дълг в размер на 200 млн. лв. ще поеме правителството през следващата седмица. БНБ обяви, че на 13 януари ще бъде проведен аукцион като на инвеститорите ще бъдат предложени държавни ценни книжа (ДЦК) на стойност 200 млн. лв. от нова емисия 5-годишни лихвоносни облигации. Падежът на емисията е на 15 януари 2025 г.

След близо година и половина без да бъдат пускани ДЦК на вътрешния пазар, от 19 юни 2019 г. беше възобновена практиката за финансиране на хазната чрез левови държавни облигации. Това започна да се прави след като стана ясно, че трябва да платим наведнъж цената за новите изтребители за армията. През 2019 г. бяха пуснати ДЦК общо за близо 970 млн. лв.

Коментари

Задължително поле