Пуснаха държавен дълг за още 200 млн. лв.

Министерството на финансите преотвори емисия 6-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), която беше пусната в обращение на проведения на 13 май 2024 г. аукцион. Емисията е в левове, с падеж на 15 май 2030 г. и годишен лихвен купон от 3,25%. 

Обемът на емисията в обращение беше увеличен с 200 млн. лв. на проведения на 10 юни 2024 г. аукцион, с което достигна 400 млн. лв. номинална стойност. Среднопретеглената годишна доходност на аукциона за преотваряне на емисията е в размер на 3,54%.

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 265,2 млн. лв., което е 1,33 пъти над предложеното количество книжа. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 1%.

От страна на участниците най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 70,2%, следвани от застрахователните дружества – 16,5%, пенсионните фондове с 10%, договорни и гаранционни фондове – 3%, инвестиционни посредници – 0,2%, и други инвеститори – 0,1%.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Финанси