Пуснаха още 200 млн. лв. държавен дълг

Министерството на финансите (МФ) преотвори емисия 3-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), която беше пусната в обращение на проведения на 15 април 2024 г. аукцион. Емисията е левова, с падеж на 17 април 2027 г. и  има годишен лихвен купон от 3%.

На проведения на 24 юни 2024 г., понеделник аукцион  бяха емитирани нови книжа за 200 млн. лв., с което обемът в обращение достигна 700 млн. лв. номинална стойност. Среднопретеглена годишна доходност при преотварянето е в размер на 3,44%. Това е значително повече от лихвите по банковите депозити, но от Министерство на финансите не емитират държавни ценни книжа, предназначени специално за населението.

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 219,6 млн. лв., което е 1,1 пъти над предложените книжа. Отчетената разлика в доходността спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 0,91%. От страна на участниците най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 79,7%, следвани от застрахователните дружества – 8,7%, пенсионните фондове с3 %, договорни и гаранционни фондове – 8,4%, и други инвеститори – 0,2%.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Финанси