Първа крачка към парите от фалиралия „Олимпик”

Кипърският съд постанови решение за откриване на производство по ликвидация на „Olympic Insurance Co. Ltd”.

Обезщетения по „Гражданска отговорност” се чакат от Кипърския гаранционен фонд

Съдът задвижи процедурата

Първа сериозна крачка беше направена към момента, когато хората ще получат пари от фалиралия кипърски застраховател „Олимпик”. Кипърският съд постанови решение за откриване на производство по ликвидация на „Olympic Insurance Co. Ltd”, което извършваше дейност в България чрез „Застрахователна компания Олимпик - клон България”, съобщиха от Комисията за финансов надзор (КФН).

Съдът назначи двама постоянни ликвидатори. Това са досегашният временен ликвидатор Павлос Накузи и официален представител на Република Кипър.

Хората, които искат да си възстановят платените премии за неизтеклата част на застрахователните им договори, които на 17 август 2018 г. бяха прекратени, се нареждат като кредитори в масата на несъстоятелността при ликвидацията на застрахователя. Това са близо 200 хил. българи, които имаха полици от „Олимпик”. Ако активите на застрахователя не са достатъчни, за да покрият всички подобни задължение, не е ясно какви суми и кога ще получат българските граждани.

Обезщетенията по „Гражданска отговорност” на клиентите на „Олимпик”, претърпели катастрофа до 17 август 2018 г., са гарантирани от Кипърския гаранционен фонд. Засега обаче не е ясно кога обезщетенията ще бъдат изплатени. Именно Кипърският гаранционен фонд е най-големият кредитор на фалиралия застраховател.

КФН своевременно ще публикува изчерпателна информация във връзка с производството по ликвидация на сайта си www.fsc.bg. Актуална информация може да бъде получена и чрез информационния център на КФН на безплатния телефон 0800 40 444.

КФН се ангажира да разгласи действията, които надзорният орган върху застраховането на Кипър и ликвидаторите на „Olympic Insurance” предприемат. Комисията ще изисква от всички институции с отношение към случая, оказване на съдействие на хората и фирмите, които имат вземания от „Олимпик”, заявиха от КФН.

Правила

Попълваме формуляр за вземанията от застрахователя

Чакат указания с подробности

Гражданите, които имат да взимат пари от българския клон на фалиралия кипърски застраховател „Olympic Insurance” ще трябва да попълнят формуляр с подробности за вземанията им.

В случай, че вземането, вече е било предявено към „Застрахователна компания Олимпик - клон България” или към „Olympic Insurance” в Кипър, сега не е необходимо да предприемат допълнителни действия, обясниха от КФН. Нужно е да се изчака индивидуално писмо, което всеки с вземане от застрахователя ще получи от ликвидаторите му.

В случай, че вземането още не е предявено, то гражданите и фирмите в България, трябва официално да го направят в процеса по ликвидация на „Olympic Insurance”. Предстои ликвидаторите да дадат указанията как това може да стане. Именно те трябва да оповестят реда за предявяване на вземанията, както и да укажат на заинтересованите лица какви действия да предприемат.

Процедура

Ликвидаторите трябва да се свържат с всеки

Ликвидаторите на фалиралия застраховател „Olympic Insurance” трябва да предприемат следните действия, обявиха от КФН:

1. Веднага след образуване на производството по ликвидация, се очаква ликвидаторите да уведомят индивидуално и писмено всички, предявили вземане от „Olympic Insurance”, в т.ч. и тези в България. По отношение на застрахователните вземания (за предявени претенции или платени застрахователни премии), ликвидаторите трябва да посочат в уведомлението: сроковете, които трябва да се спазват, санкциите за неспазване на тези срокове, органа или институцията, оправомощени да получат предявяването на вземане, както и правата и задълженията на застрахования.

2. Очаква се ликвидаторите да представят на всички с вземания от дружеството формуляр за предявяване на вземането (формулярът може да бъде предявен от българските граждани и фирми на български език). Всеки с вземане от застрахователя има право да предяви вземанията си, в съответствие с указанията, предоставени от ликвидатора.

Коментари

Задължително поле