Първите седем блока вече са готови

Един от първите санирани блокове в Търговище е на ул.”Бенковски”, в центъра на града.

Над 1000 апартамента са включени в санирането

1 067 са апартаментите в жилищни блокове в Търговище, които са обхванати по Националната програма за саниране на многофамилните сгради. Първите седем жилищни блока вече са завършени. Други три са в напреднал процес или пред приключване на обектите. В още три многофамилни жилищни сгради са започнати дейностите по обновяване, но все още има два блока, чиито проекти не са внесени за одобрение или са върнати за коригиране, съобщиха от Общината.

За общо 15 обекта от тази фаза на националната на програма в Търговище са предвидени 13,2 млн. лв. Изпълнителите са избрани след обществени поръчки, като Общината заложи правилото, че една фирма има право да участва само за една позиция, за да не се застъпва и бави работата, като се търси качество на изпълнение.

Дейностите по санирането в Търговище стартираха през 2017 г. по независещи от местната администрация причини, тъй като се наложи повторна обществена поръчка заради централни корекции на референтните стойности по националната програма, което удължи финализирането на избора на изпълнители за всеки от обектите.

В Търговище има 28 сдружения на собственици по Националната програма за многофамилни жилищни сгради. От 2016 г. 4 сдружения чакат сключване на договор с Българската банка за развитие.

По обявената процедура за саниране на жилищни сгради по ОП „Региони в растеж” (ОПРР) в общината са регистрирани 5 сдружения. До момента никое от тях не е подало заявление за интерес и финансова помощ в общинската администрация. Срокът за това е 23 май, припомнят от кметството, но уточняват, че това може да бъде направено и догодина, когато отново се отвори прием.

По ОПРР се очаква да се финансират мерки за енергийна ефективност на тухлени жилищни блокове (масивни по указание), проектирани преди април 1999 г., както и на блокове, строени по индустриален способ (панели, пакето-повдигащи и др.), но до 35 жилищни апартамента.

Възможностите за финансиране на програмата ще станат ясни през следващата година на национално ниво.

Коментари

Задължително поле