Разходите ни изпреварват доходите

Разходите на домакинствата в България растат по-бързо от доходите, показват данните на Националния статистически институт за третото тримесечие на годината.

Общият доход средно на лице е 1 309 лв. и нараства с 3,7% спрямо същото тримесечие на 2015 г. За същия период общият разход на човек е 1 223 лв. и се увеличава с 4,7% на годишна база.

Най-голямо е увеличение на доходите от пенсии – с 14,5 на сто от 324 на 371 лв., следвано от тези от социални помощи – ръст от 10,4 процента от 39 на 43 лв. В същото време приходите от работна заплата нарастват минимално - с 0,7% от 703 на 708 лв.

Половината от дохода на семейството отива за храна и сметки, показват още данните на НСИ. За данъци и социални осигуровки отделяме 11,6%, а за транспорт и съобщения -10,8%.

Най-много за година са се увеличили разходите ни за културен отдих и образование - от 67 на 80 лв., и за здравеопазване - от 58 на 64 лв.

Сметките за вода, ток, парно, обзавеждане и поддръжка на дома растат от 194 на 204 лв. или с 4,9 процента. Увеличават се и разходите за храна и безалкохолни напитки от 380 на 387 лв., за транспорт и съобщения - от 130 на 132 лв. Не се променят харчовете за алкохоли и цигари - 54 лева.

Българинът консумира повече плодове, кисело мляко и яйца. По-съществено намалява потреблението на хляб - от 22,2 на 21,9 кг, и на прясно мляко - от 4,3 на 4,1 литра.

 

Коментари

Задължително поле