Районен съд – Бургас има нов председател

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра съдия Асен Радев за Административен ръководител - председател на Районен съд – Бургас. На изслушването, членовете на Съдийската колегия адмирираха решителността на кандидата да преодолява проблемите на съда.

Съдия Цветинка Пашкунова определи съдия Радев като „мислещ човек, който има ясна визия за ролята на административния ръководител“.

Коментари

Задължително поле