Регистрираха водата на Уолстрийт или как се спекулира с най-важното

Водата получи регистрация на Уолстрийт. Сега тя се търгува по същия начин като петрола или златото. Американците бяха подтикнати към тази идея от проблемите с водата в няколко региона, особено в периодите на пожари и суша. Русия също има региони с недостиг на водни ресурси, включително полуостров Крим. 

За първи път на Уолстрийт водата се търгуваше заедно със злато, петрол и други стоки. Планът узря, след като през септември горските пожари и жегата нанесоха сериозни щети на западното крайбрежие на САЩ. С помощта на търговията с фючърси на водата те решиха да защитят големите потребители на вода - фермерите и електроенергийната индустрия - от колебанията в цените на водата.

Фючърсите са обвързани с индекса на водата в Калифорния Nasdaq Veles, който стартира през 2018 г. Той измерва среднопретеглената цена на водата, отбелязва Bloomberg.

Изненадващо е, че търговията на борсата за такъв важен природен ресурс като водата започна едва сега. „Всъщност водата, а не петрола или златото, е основният ресурс на Земята, и без нея цялото човечество ще изчезне. Днес около 3 млрд. души, тоест почти половината от цялото човечество, нямат достъп до източници на чиста вода, поради което около 500 млн. души умират всяка година. Повечето от тях са деца на възраст под пет години“, казва Артьом Деев, ръководител на аналитичния отдел в Amarkets.

Обикновено се смята, че войните започват за територии, за нефт и газ, но всъщност кръв се пролива и за достъпа до водните ресурси. „Египет, Судан и Етиопия се борят за река Нил, Турция, Сирия и Ирак се борят за Тигър и Ефрат. Индо-пакистанският конфликт също е свързан с достъпа до вода. И има много такива примери през последните 50 години. Най-големите транснационални корпорации отдавна са разбрали, че именно водата е основният ресурс, за който ще има най-ожесточената борба. Затова, в резултат на тези всички конфликти, в които САЩ участваха, собствеността върху водните ресурси на победените страни преминаха към американските транснационални компании, които след това започнаха много успешен бизнес в тези страни, продавайки водата на местните жители на завишени цени“, казва Деев.

Използването на водните ресурси в света само нараства - средно с 1% годишно. А изменението на климата води до усложняване на ситуацията в онези региони, където вече има проблеми с водата.

Климатичните промени, сушата и нарастването на населението вероятно ще направят недостига на вода и цените на водата гореща тема за години напред, каза Дийн Дрей, управляващ директор и анализатор в RBC Capital Markets. Глобалната конкуренция за водните ресурси само ще се увеличи. Липсата на водни ресурси представлява заплаха за продоволствената сигурност. Тъй като 70% от потреблението на вода в света се използва в земеделието и производството на храни. Промишлеността използва само 20%, жилищата и комуналните услуги само 8% от водата.

Русия има късмет не само с петрола и златото, но и с водните ресурси. В Европа Руската федерация има най-голям запас от прясна вода, а в света има втори резултат.

Ресурсите на речния отток в Русия възлизат на 4300 км3 годишно. Само Бразилия има повече със своите 6250 км3 годишен речен отток. На трето място по този показател е Канада (3300), на четвърто - САЩ (2800), на пето - Китай (2750), следвано от Индия. В същото време Русия има добър показател за наличност на вода - 30,2 км3 годишно на човек. За разбиране: в САЩ са само 9,2 км3 на човек годишно, а в Китай дори 2,3 км3.

Средните възобновяеми водни ресурси на Русия в продължение на много години са 10% от световния речен отток. Годишното използване на прясна вода не надвишава 2% от ресурсите на речния отток. В Русия има над 30 000 резервоара, и повече от 100 водноелектрически централи и много друга инфраструктура.

„Руската Федерация с нейните гигантски водни резерви ще представлява интерес за международните търговци само като източник за получаване на ресурси наравно с петрола, газа и т.н. В крайна сметка Русия може доста успешно да започне да продава вода на международните пазари и да попълва своя бюджет“, казва Деев.

Договорът за вода от януари, търгуван на чикагската стокова борса, приключи на 4 януари близо до $496 за акър-фут (1233 м3). Като цяло спотовият пазар на вода в Калифорния се оценява на $1,1 млрд. Руският пазар за обмен на вода може да бъде много по-голям, предвид по-високите запаси от прясна вода. Но е малко вероятно да се справи с недостига на вода в редица региони на Русия, както е и в САЩ, чрез търговията с фючърси за вода. 

„Това фючърсно споразумение е прогнозно, но не и доставно, т.е. продавачът не се задължава да доставя на купувача вода под една или друга форма след изтичането (последната дата на изпълнение) на фючърсния договор. Тук се извършва само едно финансово споразумение между купувач и продавач на фючърсите по цената на базовия актив (водата), който е формиран към момента на изтичане. Затова купувачите на фючърси по никакъв начин няма да могат да разрешат проблема с водоснабдяването“, обяснява Дмитрий Бабин, експерт на фондовия пазар в „БКС Света на инвестициите“.

Въпреки това, дори ако фючърсите бяха доставни, това едва ли би решило проблема с недостига на вода в онези региони, където тя е оскъдна. Де да беше толкова просто. Липсата на вода в определен регион е свързана с различни причини. Може да не няма достатъчно инфраструктура, може да няма логистична верига за водоснабдяване. Проблемът може да е свързан с природни, географски и дори геополитически особености.

Не е нужно да се ходи надалеч. Кримският полуостров е сух регион поради своето географско и естествено местоположение. За да се поправи това, през 1960-те години на миналия век е построен Севернокримският канал, който е доставял днепърска вода от язовир Каховка. И тази инфраструктура осигуряваше 80% от нуждите на региона от прясна вода, докато Украйна не затвори канала след присъединяването на Крим към Русия. Липсата на вода тук е изкуствено провокирана от украинските власти.

Затова е невъзможно да се решат проблемите на сухите региони само чрез търговия с фючърси. Какъв е смисълът тогава? В това, че този инструмент ще помогне за стабилизирането на цените на водата и ще се застрахова от колебанията в цените по време на извънредни ситуации - пожари, суши и др. Калифорния е най-големият селскостопански пазар в САЩ и петата по големина икономика в света, ако беше отделна държава. Разбира се, спекулативни игри с цената на водата на фондовата борса сега не са изключени'', казва Бабин. 

(Превод за „Труд“ - Павел Павлов)

Коментари

Задължително поле