РИОСВ-Пловдив глобява замърсител на вода в Садово

замърсена вода

Акт и солена глоба ще отнесе фирма "Куминяно Фрут" ООД, занимаваща се с преработка на плодове и зеленчуци, чиито непречистени отпадни води се изливат нерегламентирано в колектора на Садово, минаващ под пътя Пловдив-Свиленград.

Нарушението, което подлежи на санкция по Закона за водите, е констатирано от инспекторите от РИОСВ-Пловдив, Басейнова дирекция и Напоителни системи при проверка, извършена по сигнал за замърсяване.

Коментари

Задължително поле