Румъния ни изпреварва по ръст на заплатите

Най-солидно повишаване на заплатите в България е отчетено в сферата на услугите - с 10,3% на годишна база, следвана от строителството - с 10,2.

У нас възнагражденията се вдигат с 9,7 на сто, в съседката - с 13,2%

Румъния ни изпреварва по ръст на заплатите, показват последните данни на Евростат. През третото тримесечие на тази година възнагражденията у нас са се повишили с 9,7 на сто, докато в съседката ни е отчетено увеличение с 13,2 на сто. Все пак България влиза в топ три на страните в Европейския съюз с най-голямо повишение на заплатите. Преди нас е и Унгария, където заплащането на труда нараства с 10 процента.

Данните на Евростат показват, че най-солидно повишаване на заплатите в България през периода юли - септември 2019 година е отчетено в сферата на услугите - с 10,3% на годишна база, следвана от строителството - с 10,2 на сто и индустрията - с 8%.

Разходите за час труд на работодателите също регистрират най-солидно увеличение в сектора на услугите - повишение с 10,5%, следвани от строителството - с 10,15 и индустрията - с 8,3%.

Общите разходи за труд за един отработен час в нашата страна също продължават да нарастват сравнително силно с 10% през третото тримесечие на годината.

За същия период преди година повишението е с 8,8 на сто, а към средата на годината разходите на работодателите се повишиха с 11,4%.

И тук нашата страна е изпреварена единствено от Румъния, където общите разходи за труд нарастват с 13,2 на сто.

През третото тримесечие на 2019 г. темпото на растеж на заплатите в еврозоната и в целия ЕС се забавя слабо спрямо предходните три месеца, показват още данните на Евростат.

Заплащането на труда в еврозоната се увеличава на годишна база през третото тримесечие на годината с 2,6% след повишение с 2,8% през периода април - юни, докато в рамките на целия ЕС растежът се забавя до 3,2%.

Коментари

Задължително поле