Рязко нарастват застраховките на кредити

Интересът към застраховките на кредити нарасна. Заради икономическата криза много хора не са сигурни дали през следващите години няма да загубят работата си и при взимането на заем сключват застраховка, която да покрива вноските за няколко месеца, ако загуби дохода си. През първата половина на годината ръстът при застраховките „Кредити“ е с 13,69%, обявиха от Асоциацията на българските застрахователи.

При застраховките „Пожар и природни бедствия“ нарастването на премийния приход на застрахователите е с 18,75% на годишна база, а по „Щети на имущество“ - с 4,73%.

Общият размер на събраните компании премийни приходи от общо застраховане през първото полугодие са 1,22 млрд. лв., което е ръст с 0,65%. Стабилни са резултатите при най-масовите автомобилни застраховки. По линия на „Гражданска отговорност“ на автомобилистите има слабо нарастване на премийния приход от 1,26% спрямо същия период на 2019 г. Премийният приход по „Каско“ обаче намалява с около 1% на годишна база. Причината за това е, че намаляват продажбите както на нови, така и на употребявани автомобили. Същевременно всяка година наличните коли в страната остаряват и съответно цената на застраховката за тях намалява с времето.

По-голям спад има при застраховките, свързани с някои видове транспорт и пътуване. Например спадът на премийния приход по застраховка „Помощ при пътуване“ е с 45%, а по линия на „Зелена карта“ за месец юни 2020 г. дори се отчита нулев премиен приход или 100% спад, което е лесно обяснимо с ограниченията за пътуване в резултат на COVID-19.

Изплатените обезщетения в общото застраховане за полугодието са в размер на 499 млн. лв., като се регистрира намаление от 0,48% на годишна база.

За разлика от общото застраховане, в животозастраховането продължава тенденцията за спад на премийния приход и увеличение на изплатените обезщетения спрямо 2019 г. Това е обясним резултат в период на стагнация и икономическа несигурност за голяма част от население, посочват от АБЗ. През юни 2020 г. премийният приход е 227 млн. лв., като намалението на годишна база е с 14,34%. Същевременно размерът на изплатени обезщетения до края на юни от 87,9 млн. лв. е с 14,32% по-висок от същия период на 2019 г.

Данните общо за застрахователния пазар показват постепенен тренд към възстановяване. Премийният приход общо за пазара от януари до юни 2020 г. е 1,447 млрд. лв., или с 2,04% по-нисък от същия период за 2019 г. За сравнение, намалението на премийния приход на годишна база за месец април е 2,58%, а за месец май - 3,48%.

Общият размер на изплатените обезщетения е 587 млн., като нарастването на годишна база е с 1,49%.

Коментари

Задължително поле