Свободата, господа!

насилие

Осем жени са убити от мъжете си по време на извънредното положение. Осем майки са оставили децата си неродени или сираци, издъхвайки по домовете си от жестоки побои, с рани от кухненски ножове и чукове за пържоли. А 400 са оцелели, надвивайки болката и осмелявайки се да повикат помощ...

П сихолози подреждат по важност причините за тази небивала преди карантината жестокост. Те са доста. Но знаете ли коя е на първо място? Липсата на свобода! Да, липсата на свобода в домашния арест - на избор, на движение, на труд, на изява. Свободата, господа! Най-ценното, което има човекът, е здравето. А наред с него е свободата, защото без нея и то е в опасност - броят на косвените жертви на пандемията го доказва. Но защо ви съобщаваме това? Вие вероятно си го знаете? Напомняме ви го, защото се забравя. И свободата, както и здравето, когато ги имаш, не ги забелязваш, но нямаш ли ги - разбираш, че не може без тях.

Коментари

Задължително поле