Силвия Щумпф: Ако до 2050 г. не успеем да променим начина на производство и потребление, ще преживеем реална екологична катастрофа

Силвия Щумпф , ръководител на международния проект за България

Ако до 2050 г. не успеем да променим начина на производство и потребление и да живеем в рамките на екологичните ограничения, ще преживеем реална екологична катастрофа с необратими последствия. Ако продължим да произвеждаме и употребяваме с текущия темп, с който го правим досега, и да трупаме купища боклуци, в бъдеще ще са ни нужни две планети. Наред с борбата с бедността, глада са и действията за опазване на климата, живота в морето, защото през 2030 – 2040 г. пластмасата в морето ще бъде повече от рибата. Това стана ясно на проведената среща по международния проект "CECI - въвличане на гражданите в кръговата икономика" по Програмата за междурегионално сътрудничество Интеррег Европа, която се проведе във Варна.

В проекта участват 8 партньора от 6 държави, между които Франция, Белгия, Чехия, посочи Силвия Щумпф от Бизнес агенция, ръководител на проекта за България. Тя посочи, че идеята на кръговата икономика е повече ефективност на потребяването, като решението не е само в ръцете на бизнеса, но и на гражданите. По проекта се обменят добри практики между страните-участници как да се намалят депонираните боклуци и с рециклиране да се върне качеството им на ресурс, обясни Щумпф.

В България рециклирането е по-малко от 20 %, като целта е до 2030 г. то да е до 55%. Заради това, че имаме по-ниски проценти на рециклиране като други държави, ни е дадена възможност от ЕК да ползваме 5-годишен отлагателен срок, което означава, че до 2035 г. България трябва да постигне ниво на 65 % дял на рециклираните отпадъци.

Съветът на ЕС прие новите мерки за управление и рециклиране. Ако той бъде напълно приложен, ще бъдат създадени повече от 100 000 работни места, разпределени в целия ЕС. Като цяло ползите за обществото ще са на стойност около 20 млрд. евро, ще се намалят емисиите на въглероден диоксид и ще се реализират финансови икономии за 5 милиарда евро, каза Силвия Щумпф, цитирайки Джордж Кремлис от Генерална дирекция „Околна среда“ на ЕК. Важно е също общините да създат максимални възможности за разделно събиране на отпадъците.

сн. Силвия Щумпф , ръководител на международния проект за България

В срещата участваха граждани, представители на НПО, общински съветници и специалисти еколози

Коментари

Задължително поле