Служители без договор остават без компенсации в затворените бизнеси

В някои случаи Агенцията по заетостта изплаща компенсацията, но прави корекции на подадените заявки.

И управители кандидатстват за помощта 

Част от служителите, за които работодателите със затворени бизнеси са кандидатствали за компенсации, не са одобрени. Причината е, че те нямат трудови договори или пък имат такива, но те не са основни, а допълнителни. Това показват публикуваните на сайта на Агенцията по заетостта причини за откази да се изплатят компенсации.

Най-честата причина да се откаже компенсация на работник е фактът, че той е нает по код в икономическа дейност, която е извън обхвата на заповедта на социалния министър Деница Сачева. В нея детайлно са посочени всички допустими за компенсиране позиции в бизнесите, които бяха затворени или продължават да не функционират заради ограничителните заповеди на здравния министър.

Агенцията по заетостта прави служебни проверки в регистрите на НАП и така например установява, че за компенсации кандидатстват и управителите на фирми или се кандидатства за служители, които не работят в обекти тип мол, а в такива извън тях.

Неодобрение се получава и след като не са представени допълнително изисквани документи в определения срок или са подадени отново сгрешени.

Коментари

Задължително поле