Служители на Апелативната прокуратура в Търново с грамоти за висок професионализъм

Служители от Апелативната прокуратура във Велико Тръново са поощрени с отличие „Служебна благодарност и грамота“ със заповед на административния ръководител на институцията Таня Недкова.

Наградите са за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения, при изпълнение на конкретни служебни задачи - подобряване условията на работа и реорганизация на администрацията в Апелативна прокуратура - Велико Търново, създаване на съвещателна зала и допълнително архивно помещение. съдебните служители.

Отличените са Цанка Кишева - съдебен администратор, Соня Стойнова – главен специалист “Административна дейност“, Христо Христов – системен администратор, Силвия Зарзаланова – главен счетоводител, Пенка Николова – завеждащ служба „Регистратура и деловодство“, Красимира Хаджииванова – старши специалист, Корнелия Симеонова – съдебен деловодител, Татяна Ямакова – призовкар и Стефан Бурнев - шофьор-призовкар.

Отличията бяха връчени тържествено пред целия колектив на Апелативна прокуратура – Велико Търново.

Коментари

Задължително поле